Aandachtsfunctionaris aan het woord: Trees den Brok, ProPersona

“Sinds 2019 doe ik mee aan het programma NNZ. Het is een bijzonder programma voor mij in die zin dat het een zeer waardevolle aanvulling is in mijn werk als systeemtherapeut binnen de GGZ Pro Persona in Arnhem." 

"Het heeft me meer bewust gemaakt om met mensen in gesprek te gaan over hun kinderwens. Heel vaak dacht ik, 'mensen met psychische problemen denken daar niet aan', omdat ik eerlijk gezegd zelf weleens dacht, 'je moet er niet aan denken dat die kinderen krijgt'. Ik ben erachter gekomen dat het mijn eigen gedachten waren. 
Door er meer naar te vragen heb ik gemerkt, en dat verbaast me nu ook niet meer, dat iedereen erover nadenkt of nagedacht heeft. Het was voor veel mensen ook een gedachte. Vooral de mannen spraken er niet veel over met anderen. Meerdere malen bedankten mensen me dat ik ernaar informeerde. 
Het afgelopen jaar heb ik binnen de verschillende fact-teams informatie gegeven over het programma. Het was ook mijn doel - eerder geformuleerd bij de intervisies - dat ik als leuk en leerzaam ervaar. Ik vond het dan ook ontzettend leuk om achteraf te horen dat een verpleegkundige bij de GGD was gaan informeren voor een sterilisatie van een cliënt, nadat ik daar verteld had over het programma. 
Het verder uitdragen en er bewust mee bezig blijven is een mooie en zinvolle uitdaging, die ik me weer tot doel heb gesteld voor de komende periode."