Contact

Infectieziekten, SOA-spreekuur, collegiaal overleg of de meldkamer, er zijn genoeg redenen om even contact met ons te leggen. De handigste contactgegevens in een overzicht.

Bezoekadres Arnhem

Eusebiusbuitensingel 43
6828 HZ Arnhem
0800 844 6000Vanuit het buitenland: +31 88 355 69 99
088 355 59 00(Fax)Openingstijden en bereikbaarheid op werkdagen tussen 08.30 – 17.00 uur

Openingstijden en bereikbaarheid op werkdagen tussen 08.30 – 17.00 uur

Postadres

Postbus 5364
6802 EJ Arnhem

Contact met de afdeling

088 355 54 93Bereikbaar tussen 08.30 - 12.30 en 13.00 - 17.00 uur. Bereikbaar tussen 08.30 - 12.30 en 13.00 - 17.00 uur.

Bent u (huis)arts of hoofd van een laboratorium of instelling en wilt u een infectieziekte melden? Neem contact op met het Meldpunt Infectieziekten. Het meldpunt is tevens bereikbaar voor collegiaal overleg.

088 355 53 32Buiten kantoortijden: 06 2118 7133 (Vraag naar arts infectieziektenbestrijding)

Heeft u een vraag over seksaccidenten? Volg het Draaiboek Seksaccidenten op www.rivm.nl te vinden onder Documenten en publicaties. Of neem contact op voor collegiaal overleg.

De forensisch geneeskundige dienst is o.a. bereikbaar voor lijkschouw, euthanasie, arrestantenzorg en letselrapportage bij bijvoorbeeld kindermishandeling.

Het team medische milieukunde kunt u benaderen met vragen en/of overleg over onder andere klachten n.a.v. binnenmilieu, zwemwater en de eikenprocessierups.

Ook bereikbaar voor collegiaal overleg.

088 355 51 00Bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 - 12.30 uur

Ook bereikbaar voor collegiaal overleg.

Contact tijdens (de voorbereiding op) rampen en crises verloopt tussen de GHOR en de overkoepelende huisartsenorganisaties of het crisisteam huisartsenzorg.

De afdeling OGGZ (Openbare Geestelijke GezondheidsZorg) van de GGD is verantwoordelijk voor de centrale intake van de maatschappelijke opvang, de Wvggz, Woon hygiënische problematieken en meldingen verward gedrag. Heb je hier vragen over, wil je advies krijgen of wil je een melding maken? Neem dan contact met ons centraal meldpunt op. 

088 355 65 00Bereikbaar op werkdagen van 08.00 - 16.00 uur
jeugdgezondheidszorg@vggm.nlof ggdgelderlandmiddenjgz04@zorgmail.nl

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) is bereikbaar voor collegiaal overleg en/of telefonische verwijzing. Je kunt via het bedrijfsbureau JGZ navragen welke jeugdarts/verpleegkundige verbonden is aan welk(e) school of consultatiebureau. Je kunt dan rechtstreeks doorverbonden worden of een belverzoek/spoedbericht achterlaten.

088 355 60 00Bereikbaar op werkdagen van 09.00 - 16.00 uur
ggd@vggm.nl of ggdgelderlandmiddenjgz418@zorgmail.nl

Heeft u een vraag over te verlenen of verleende Ambulancezorg? U kunt het medisch management van de Ambulancezorg Gelderland-Midden voor collegiaal overleg bereiken op kantoortijden via MKA.

Buiten kantoortijden contact met vertrouwensarts via 0800 2000