Aandachtsfunctionaris NNZ aan het woord: Aurély

Nu Niet Zwanger leidt professionals in hulpverleningsorganisaties op tot aandachtsfunctionaris. Zij leren hoe zij op een open manier volgens de NNZ-methodiek, het gesprek met hun cliënten kunnen voeren over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Aurély is aandachtsfunctionaris NNZ bij Pactum.

"Mijn naam is Aurély en ik ben sinds een half jaar aandachtsfunctionaris ‘Nu Niet Zwanger'. Ik ben enthousiast over het programma, omdat ik het belangrijk vind dat mensen in kwetsbare omstandigheden bewust nadenken over hun toekomst mét of zonder kinderen en dat ze daarbij de regie in eigen handen hebben. Zelf werk ik als ambulant jeugdzorgwerker bij Pactum met jongeren en jongvolwassenen, waarbij veelal meervoudige en complexe problematiek speelt. Ik heb het altijd al belangrijk gevonden om met jongeren open te kunnen praten over seksualiteit. Door ‘Nu Niet Zwanger’ ga ik hier nog bewuster mee om en benader ik deze gesprekken vanuit een andere invalshoek, namelijk: te beginnen bij de eventuele kinderwens of nog vaker: hoe iemand zijn of haar toekomstperspectief voor zich ziet. Vanuit deze vraag ontstaan er gesprekken over zwangerschap, seksualiteit en anticonceptie. 

Wat ik merk is dat jongeren het fijn vinden dat er openlijk over dit soort zaken gesproken kan worden en ik probeer tijdens het gesprek een sfeer te creëren waarbij geen vraag of gedachte gek is. Onder de doelgroep die ik begeleid merk ik dat er behoorlijk wat vragen en misopvattingen zijn rondom de thema's seksualiteit, anticonceptie en zwangerschap. Veelal vanwege slechte dan wel geen voorlichting, of dat er gewoonweg makkelijk wordt gedacht over het hebben van onveilige seks of de verantwoordelijkheid voor een kind.

De uitdaging in de gesprekken die je voert, zitten in de juiste timing. Het tempo volgen van de jongere is daarbij belangrijk. Zo begeleid ik een jonge moeder, die destijds onbedoeld zwanger is geraakt vanwege een misopvatting rondom anticonceptie. Ze zou graag nog een kindje willen, maar er spelen allerlei stressvolle dingen in haar leven. Ze gebruikt geen anticonceptie en wilde dit ook heel lang niet om allerlei redenen. We hebben over een tijdsbestek van maanden meerdere gesprekken gevoerd over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie, verweven door de begeleidingsmomenten. Dit moment voelt voor haar niet als de juiste timing om zwanger te raken. Recent heb ik haar door middel van de praatplaten van ‘Nu Niet Zwanger’ voorgelicht over verschillende anticonceptiemiddelen en naar aanleiding daarvan heeft zij besloten de prikpil te nemen. Deze jongedame kiest ervoor om zich nu eerst te focussen op stabiliteit voor haarzelf en haar zoontje."