Actueel PrEP en meer over seksuele gezondheid

Sinds 2019 kunnen mannen of transgender personen met een verhoogd risico op hiv bij de GGD terecht voor Pre Expositie Profylaxe (PrEP). Gezien het beperkte aantal plekken binnen het nationale PrEP-programma bij GGD’en vindt er, als het mogelijk is, ook PrEP-zorg plaats bij de huisarts. De PrEP-richtlijn is onlangs aangepast en biedt meer ruimte voor gerichte en persoonlijke zorg.

Belangrijkste wijzigingen in de richtlijn

Verruiming indicatiestelling:
o    Een verzoek om PrEP dient altijd serieus genomen te worden, ook als dit risico niet direct evident is: studies tonen aan dat mensen die PrEP willen starten zich melden in een periode met een verhoogde kans op een hiv-infectie
o    PrEP kan, naast de huidige groepen, aangeboden worden aan ieder persoon die een substantieel risico op hiv loopt, bijvoorbeeld vrouwen die seks hebben met MSM (mannen die seks hebben met mannen) of personen afkomstig uit een gebied met hoge hiv-prevalentie
  Testbeleid:
o    Frequentie van de vierjaarlijkse PrEP-controle kan afhankelijk van het risico en individuele situatie verruimt worden naar 2-3x per jaar
o    Nierfunctiecontrole: altijd bij start, daarna op indicatie
o    Urinestick (proteïne): alleen nog op indicatie 
o    Hepatitis C: 1-2x per jaar; afhankelijk van het risico

We verwijzen je graag naar de volledige PrEP-richtlijn:
•    Bekijk de PrEP-richtlijn
•    Bekijk de samenvattingskaart van de PrEP-richtlijn

Gonorroe en niet leverbare 500 mg ceftriaxon

Door toenemende resistentie voor antibiotica is de eerste keus behandeling van gonorroe éénmalig ceftriaxon 500 mg i.m.. Momenteel is de 500 milligram dosering niet leverbaar in Nederland. 

Alternatieve behandeling van gonorroe

Landelijk kiezen GGD’en ervoor om alle gonorroe-infecties te behandelen met eenmalig 1000 mg ceftriaxon, dat wel beschikbaar is bij apotheken. Dit was trouwens voor de faryngeale gonorroe al de standaard behandeling door de verhoogde kans op resistentie. Ceftriaxon behandeling heeft de voorkeur boven azitromycine gezien het resistentiepatroon. Een alternatieve behandeling kan op geleide van een gevoeligheidsbepaling (kweek). Als het resistentiepatroon van de stam ontbreekt is een tweede keuze behandeling azitromycine. Echter, resistentie en therapiefalen neem toe in de afgelopen jaren voor azitromycine.  In dit geval is een test-of-cure gewenst

Hier vind je meer over soa’s

Klachten die kunnen passen bij een soa en vragen over soa’s worden regelmatig voorgelegd aan de huisarts of GGD-arts. In dit artikel beantwoorden we belangrijke vragen van artsen op het gebied van risico-inschatting, diagnostiek en preventie. Maar de eerste vraag is waarom we soa’s eigenlijk als een aparte groep infectieziekten onderscheiden.
https://www.ntvg.nl/artikelen/dit-een-soa