Brandbrief 25 GGD’en: grenzen forensische geneeskunde bereikt

Als GGD verzorgen wij de forensische geneeskunde. Onze artsen onderzoeken bijvoorbeeld kinderen bij seksueel geweld, doen lijkschouwingen en geven medische zorg aan arrestanten. Maar nu is de grens bereikt: het lukt niet overal meer om elke dag en ieder uur een forensisch arts of verpleegkundige beschikbaar te hebben.

Dat heeft grote gevolgen. De 25 Directeuren Publieke Gezondheid stuurden dus een brandbrief aan de ministers van Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Forensische geneeskunde

Grenzen forensische geneeskunde bereikt.