Brieven en vragenlijsten om te bekijken

Ouders krijgen bij de standaardonderzoeken op de basisschool (groep 2 en 7) en in de onderbouw van de middelbare school (klas 1 of 2) vragenlijsten en een brief thuis. Ze gaan over de (psychosociale) gezondheid van kinderen tussen 4 en 12 jaar oud. Hier kun je de vragenlijsten en brieven bekijken.

De vragenlijsten en brieven zijn in het Nederlands. Ze zijn hieronder ook in andere talen beschikbaar.

De volgorde van vragen is in de vertalingen hetzelfde: vraag 3 in de Nederlandse vragenlijst is dezelfde als vraag 3 in bijvoorbeeld het Turks. Dit is handig om te weten als je de vragenlijst samen met een anderstalige invult.

Brief en vragenlijst Voortgezet Onderwijs (onderbouw)