Daling mpox-besmettingen

De afgelopen periode is door de GGD’en een groot deel van de hoog-risicogroep gevaccineerd tegen mpox (apenpokken/monkeypox). Waarschijnlijk is mede door deze vaccinaties de omvang van de uitbraak in Nederland sterk afgenomen.

Waar tijdens de piek ongeveer 150 gevallen in Nederland per week werden gemeld, is dit momenteel onder de 10 (zie figuur) en voornamelijk in de grote steden.
Ook in de regio Gelderland-Midden zien we duidelijk deze daling. Slechts sporadisch worden er nog nieuwe gevallen gemeld. Internationaal neemt de uitbraak ook af, maar is nog niet voorbij. Hierdoor blijft er een risico op importgevallen. 

De uitbraak blijft nagenoeg geheel beperkt tot de groep mannen die seks hebben met mannen (MSM). Zeer sporadisch zijn er gevallen buiten deze groep gevonden. Het ziektebeeld was overwegend mild. In Europa zijn enkele overlijdens gemeld, dit betrof mensen met onderliggend lijden.

Testen, melden en bron- en contact onderzoek

Momenteel worden bij de GGD nog enkele testen per week uitgevoerd. Dit betreft personen die voldoen aan de casusdefinitie van het LCI. Indien u een patiënt ziet die (mogelijk) voldoet aan de casusdefinitie, kunt u de patiënt zelf bemonsteren of contact opnemen met de GGD om diagnostiek af te laten nemen. We adviseren u te controleren of bij uw laboratorium deze diagnostiek mogelijk is. Het laboratorium van Rijnstate Arnhem en Gelderse Vallei Ede beschikken hierover. Gebruik bij afname van de test de juiste beschermende middelen en adviseer de patiënt in isolatie te gaan tot de uitslag bekend is.
Is er sprake van een sterke verdenking en/of bevestigde patiënt? Meld deze patiënt dan bij de afdeling Infectieziektebestrijding, zodat we het bron- en contact onderzoek kunnen opstarten. 

Vaccinatie

Om de uitbraak tegen te gaan, zijn de hoog-risicogroepen voor mpox opgeroepen voor preventieve vaccinatie, bestaande uit een serie van 2 Imvanex vaccinaties gegeven met een interval van 28 dagen. Hoog risico groepen betreffen MSM met hoog risico in de afgelopen 6 maanden (SOA gehad of hiervoor gewaarschuwd, of > 3 sekscontacten), die hiv-PrEP gebruiken of hiervoor op de wachtlijst staan en mannen die leven met hiv en hoog risico lopen. In totaal hebben in Gelderland-Midden ongeveer 1000 mensen een uitnodiging gekregen. Zo’n 600 hiervan hebben inmiddels hun 1e vaccinatie ontvangen. Van mannen die het hoogste risico lopen heeft zo’n 80% ten minste één vaccinatie ontvangen.

Heb je patiënten die voldoen aan bovenstaande criteria die nog geen uitnodiging hebben gehad voor mpox vaccinatie en wel graag gevaccineerd willen worden? Neem dan contact op met de GGD of kijk op onze website voor de mogelijkheden.