De Omgevingswet

In 2021 gaat in Nederland de Omgevingswet in. Dit is een wet die 26 bestaande wetten vervangt.

Het gaat om wetten op het gebied van onder meer:

  • bouwen
  • milieu
  • water
  • ruimtelijke ordening
  • en natuur

De komst van de Omgevingswet biedt kansen om een gezondere leefomgeving te realiseren.

Gezondheid en veiligheid in de Omgevingswet

De omgeving heeft invloed op de gezondheid van mensen. Overheden moeten bij het ontwikkelen van een gebied vanaf de start daarover nadenken en in elke fase van de plannen de belangen goed afwegen. Dat is één van de uitgangspunten van de Omgevingswet. Een ander uitgangspunt is dat het ruimtelijk beleid integraal wordt. Het gaat over huizen, bedrijven en straten. Maar ook over veiligheid, ontmoeten, bewegen, luchtkwaliteit, water en bijvoorbeeld het tegengaan van hitte in een stad.

De Omgevingswet vereenvoudigt het huidige omgevingsrecht door verschillende wetten en regelingen samen te voegen in één wet. Dat betekent:

  • minder regels en overzichtelijkere procedures;
  • één samenhangende visie op de leefomgeving;
  • ruimte voor lokaal maatwerk;
  • en betere en snellere besluitvorming.

Gemeenten krijgen meer ruimte om hun eigen afwegingen te maken bij besluiten over de leefomgeving. Dat biedt kansen, maar vraagt ook veel inzet.

Wat doet de GGD?

De GGD adviseert gemeenten bij omgevingsplannen die invloed hebben op gezondheid, milieu en veiligheid. De GGD werkt hierbij samen met de Brandweer Gelderland-Midden. Daarbij letten we niet alleen op het beschermen van de gezondheid en thema’s als veiligheid, luchtkwaliteit en geluid. We kijken ook hoe de omgeving gezond gedrag kan stimuleren. De omgeving moet het mensen gemakkelijk maken om te bewegen, te ontmoeten en gezond te leven.

De GGD ondersteunt haar gemeenten graag bij het maken van omgevingsvisies, omgevingsplannen, programma’s en omgevingsvergunningen. We kunnen ook aanschuiven aan bij een omgevingstafel.

Neem contact op met GGD Gelderland-Midden

0800 8446 000maandag t/m vrijdag van 09:00 - 17:00 uur