Geluid- en geurhinder in Gelderland & Overijssel

Ongeveer de helft van de volwassenen in Gelderland en Overijssel heeft last van matige tot ernstige geluidhinder. Geluid kan naast hinder ook leiden tot slaapverstoring, stress en hart- en vaatziekten. 
Ruim één op de drie volwassenen ervaart geurhinder. Geur kan naast hinder ook stress, hoofdpijn, misselijkheid, en uiteindelijk zelfs depressieve klachten veroorzaken. Omdat geluid en geur invloed kunnen hebben op de gezondheid is het belangrijk om de hinder zo laag mogelijk te houden.

De GGD’en onderzoeken regelmatig de gezondheid van hun inwoners. In 2020 stelden we ook vragen over geluid- en geurhinder. Van de resultaten zijn twee rapporten gemaakt. 

Geluidhinder-rapportage

Geluid speelt een belangrijke rol in de leefomgeving. Naast dat geluid kan zorgen voor genot, kan geluid ook leiden tot hinder en gezondheidsklachten. Bekijk in deze rapportage hoe het is gesteld met geluidhinder in Gelderland en Overijssel.

Geluidhinder in Gelderland

Geurhinder-rapportage

Geur van bijvoorbeeld industrie, wegverkeer, veehouderij of buren, kan de ervaren kwaliteit van de leefomgeving nadelig beïnvloeden. Ook slechte luchtkwaliteit of ervaren geurhinder kunnen slecht zijn voor de gezondheid. Bekijk in deze rapportage hoe inwoners van Gelderland en Overijssel de geurhinder ervaren. 

Lees hier de uitgeschreven versie van de rapportages geluidhinder of geurhinder.