Gevolgen personeelstekort Jeugdgezondheidszorg Gelderland-Midden

Ook de Jeugdgezondheidszorg van GGD Gelderland-Midden heeft op dit moment helaas te maken met een fors personeelstekort. Dit betreft jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen. Dit heeft verschillende oorzaken, waaronder de algemene krapte op de arbeidsmarkt, hoog ziekteverzuim, nasleep van de corona crisis en de huidige extra inzet die gevraagd wordt ten behoeve van de (Oekraïense) vluchtelingen. 

Helaas kunnen wij daarom op dit moment niet meer de volledige dienstverlening bieden zoals ouders, jongeren, scholen en samenwerkingspartners dit van ons gewend zijn. We kunnen niet anders dan voor de korte termijn onze dienstverlening aanpassen. 

Bij de aanpassing van onze dienstverlening hanteren we als uitgangspunten:

 • De zorg voor de meest kwetsbare ouders en kinderen krijgt voorrang.
 • Noodzakelijke medische onderzoeken en/of vaccinaties gaan altijd door op de daarvoor vastgestelde leeftijd.
 • Wij blijven zo goed mogelijk bereikbaar voor ouders, jongeren en samenwerkingspartners.

Concreet betekent dit:

 • Ouders met vragen kunnen mailen met hun eigen consultatiebureau, chatten met jeugdverpleegkundigen of voor korte vragen tussendoor terecht op een van de inloopspreekuren. De telefonische vragenlijn voor ouders van kinderen 0-4 jaar gaat tijdelijk dicht, tot 1 januari 2023.
 • Voor gezonde peuters, bij wie geen problemen zijn in de groei of ontwikkeling, voegen we enkele contactmomenten samen, waardoor er in de periode van 1-4 jaar niet 5, maar 3 of 4 afspraken zijn. Bij eerder gesignaleerde zorgen blijven de reguliere contactmomenten beschikbaar. Dit zal gelden voor het komende jaar.
 • Huisbezoeken zullen, daar waar dit kan, soms vervangen worden door (beeld)bellen met ouders of een afspraak op het consultatiebureau in plaats van thuis.
 • Voor de zorg op scholen worden meer contactmomenten uitgevoerd door jeugdverpleegkundigen, in plaats van door de jeugdarts. 
 • Er worden minder standaardonderzoeken uitgevoerd, dit geldt voor klas 4 mavo/havo/vwo en enkele onderzoeken op het speciaal (basis)onderwijs.
 • Er worden geen contactmomenten aangeboden aan jongeren ouder dan 18 jaar binnen het MBO
 • Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen zullen de komende periode mogelijk minder deelnemen aan niet-kind gebonden overleggen.
 • We organiseren de komende periode minder groepsvoorlichtingen. Voorlichtingen die al gepland staan, gaan gewoon door.

Wij zijn gewend preventief te werken, waarin vroegsignalering heel belangrijk is. Gezien de schaarste aan personeel, moeten wij ons personeel verdelen over de meest kwetsbare kinderen, (Oekraïense) vluchtelingen kinderen en de eerste levensjaren waar de meeste groei- en ontwikkeling plaats vindt. Om die reden vragen we u als samenwerkingspartner ons extra mee te helpen in de signalering bij de  kinderen en jongeren. Zijn er zorgen? Dan zijn we te allen tijde bereid om mee te denken. 

Het moge duidelijk zijn dat we deze besluiten niet graag nemen. 
De maatregelen voor de zorg op de consultatiebureaus gaan zo snel mogelijk in, en duren deels tot de zomer van 2023, deels tot 1 januari 2023. De maatregelen voor de zorg op scholen betreffen het komende schooljaar 2022-2023.

In de tussentijd werken we hard aan het werven en opleiden van extra personeel. We hopen en verwachten in de loop van 2023 onze dienstverlening en samenwerking weer volledig aan te bieden zoals u dat van ons gewend bent.  

We hopen dat we met elkaar de zorg voor kinderen en jongeren op ons kunnen nemen.