De Gezondheidsmonitor

In het najaar van 2020 voerden alle GGD'en een gezondheidsonderzoek uit: de Gezondheidsmonitor.

De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen is een landelijk vragenlijstonderzoek. Het gaat over de gezondheid en leefgewoonten van inwoners van 18 jaar en ouder in Nederland. In de vragenlijst staan vragen over hun gezondheid, wat ze doen en hoe ze zich voelen. De GGD Gezondheidsmonitor wordt eens in de vier jaar uitgevoerd door alle GGD’en in Nederland.

Samenwerking

De vragenlijst is onderdeel van het landelijke gezondheidsonderzoek waarin GGD’en samenwerken met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierdoor levert de Gezondheidsmonitor ook informatie op over de gezondheid van heel Nederland. Alle GGD’en in Nederland voeren dit onderzoek uit in opdracht van de gemeenten. Met de gegevens kunnen gemeenten en de GGD bepalen wat nodig is om de gezondheid en leefgewoonten van inwoners te verbeteren. Inmiddels zijn de regionale resultaten van het onderzoek uit 2020 bekend.

Opvallende uitkomsten

Net als in heel Nederland, zien we ook in de regio Gelderland-Midden een toename van het risico op angststoornis en depressie bij jongvolwassenen (18 tot en met 34 jaar): van 7% in 2016 naar 10% in 2020. Het totale percentage van de volwassen bevolking in Gelderland-Midden dat een hoog risico heeft op een angststoornis of depressie is 6 procent. Daar staat tegenover dat veel volwassenen (81%), en in het bijzonder jongvolwassenen (90%), hun algemene gezondheid als (zeer) goed ervaren.

Het regiorapport

Download ook het regiorapport om de resultaten uit onze regio te bekijken.

Regiorapport Gezondheidsmonitor 2020.pdf