HIV-PrEP-zorg voor meer mensen beschikbaar

Demissionair minister Kuipers van Volksgezondheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de huidige PrEP-zorg bij de GGD’en, die medio 2024 afloopt, zal worden voortgezet en uitgebreid. 

Kuipers geeft aan dat dit besluit is genomen, omdat uit onderzoek is gebleken dat PrEP aantoonbaar effectief is om een hiv-overdracht tegen te gaan en op de lange termijn kosteneffectief is. PrEP levert een belangrijke bijdrage aan de ambitie om Nederland naar 0 nieuwe hiv-infecties te brengen.  
Door een extra investering in PrEP, komen meer mensen in aanmerking voor PrEP en geldt geen maximum aantal deelnemers meer, wel een budgetplafond. Naast extra investering wordt geadviseerd dat PrEP-gebruikers (die financieel daadkrachtig genoeg zijn) zelf hun medicatie gaan betalen. Op dit moment geldt een eigen bijdrage van €7,50 per 30 tabletten.
Kuipers geeft ook aan dat het noodzakelijk is om huisartsen, die PrEP-zorg willen bieden, hiervoor beter toe te rusten. Het streven is dit onder andere te bereiken door scholing en afspraken over consulttarieven met zorgverzekeraars.  
De nieuwe regeling zal medio 2024 ingaan. 
Ben je huisarts en heb je vragen over het verlenen van PrEP-zorg? Neem dan contact op met het team Seksuele Gezondheid van GGD Gelderland-Midden via soasense@vggm.nl of 088 - 355 5332.