Luchtkwaliteit in Gelderland

Hoewel de lucht in Gelderland de afgelopen decennia steeds schoner werd, zien we de laatste jaren geen verbetering meer. Dit is zorgelijk, want luchtverontreiniging veroorzaakt nog steeds veel gezondheidsschade.

De GGD’en in Gelderland doen samen met de Provincie Gelderland onderzoek naar de luchtkwaliteit in Gelderland. In het GGD-rapport van 2019 zijn de bronnen van luchtverontreiniging in de verschillende regio’s in Gelderland in kaart gebracht. De belangrijkste bronnen van luchtverontreiniging in de provincie zijn wegverkeer, landbouw (Gelderse Vallei en Achterhoek), houtstook, scheepvaart op de grote waterwegen (Rivierenland en regio Arnhem-Nijmegen), mobiele werktuigen (bouw- en landbouwmachines) en industrie. 

Door het aanpakken van deze bronnen verbeteren we de luchtkwaliteit en daarmee onze gezondheid. De GGD doet hiervoor aanbevelingen.