Mpox ook in onze regio

Op 20 mei 2022 is voor het eerst bij een persoon in Nederland mpox (apenpokkenvirus/monkeypox) vastgesteld. Tot nu toe zijn 925 personen in Nederland besmet met mpox, waarbij een aantal personen in de regio Gelderland-Midden. GGD Gelderland-Midden is per 1 augustus gestart met preventief vaccineren. De personen die hiervoor in aanmerking komen worden door de GGD uitgenodigd.

Het overgrote deel van de besmettingen vinden wij bij mannen die seks hebben met mannen (MSM) met veel wisselende contacten. De meeste verspreiding gebeurt via seksueel contact. 

Over het virus

Het orthopoxvirus veroorzaakt mpox. Het virus is al langer bekend en kwam voornamelijk voor in West-Afrika. Bij een deel van de patiënten met mpox bestaat het ziektebeeld uit klachten, zoals koorts, hoofdpijn, gezwollen lymfeklieren, moeheid, en spierpijn. Daarnaast ontstaat 1-3 dagen daarna een maculopapuleuze huiduitslag, welke overgaat in pustels en korstvorming. Ook proctitis (een ontsteking van het slijmvlies van de endeldarm) kan passen bij mpox. Over het algemeen verloopt het ziektebeeld mild en herstellen patiënten na 2-4 weken. Het huidbeeld, zeker de maculopapuleuze uitslag in het begin, kan veel op waterpokken lijken. Doorgemaakte waterpokken in het verleden maakt de kans op een nieuwe waterpokkeninfectie zeer klein.  

Testen kan bij de GGD

Testen op mpox kan in de regio Gelderland-Midden bij de GGD. Wij hanteren voor een testindicatie de casusdefinitie van het LCI. De actuele casusdefinitie staat in de LCI richtlijn. Indien de patiënt voldoet aan de casusdefinitie, of u twijfelt hierover, neem dan contact op met het meldpunt Infectieziektebestrijding (088 – 355 5493). Mensen met een vermoeden op mpox gaan in thuisisolatie tot de testuitslag bekend is. 

Mpox is meldingsplichtig

Mpox is een meldingsplichtige ziekte groep A. Dit betekent dat een vastgestelde diagnose of sterk vermoeden op mpox (casusdefinitie ‘waarschijnlijk geval’) door de arts gemeld wordt bij de GGD. De patiënt blijft in thuisisolatie tot de korsten zijn afgevallen. De GGD zal bij een positieve test starten met bron- en contactonderzoek. Hoog-risico contacten krijgen leefregels en komen in aanmerking voor post-expositie vaccinatie. De indicatie hiervoor zal worden gesteld in het bron- en contactonderzoek en de vaccinaties kunnen worden toegediend door de GGD. 

Preventieve vaccinatie hoogrisicogroepen

De minister van VWS heeft op 7 juli 2022 besloten om op korte termijn preventieve vaccinatie tegen mpox aan hoogrisicogroepen aan te bieden. Hoogrisicogroepen bestaan uit MSM en transgenders die hiv-PrEP gebruiken (of hiervoor op de wachtlijst staan) of bekend zijn bij het Centrum Seksuele Gezondheid met een hoog risico op soa (waaronder HIV-positieven en MSM-sekswerkers).
Er wordt een serie van twee vaccinaties aangeboden met een interval van vier weken. Preventieve vaccinatie start in Amsterdam, vanwege de hoge incidentie van mpox en de grote populatie MSM en transgenders aldaar, en wordt daarna over andere GGD-regio's uitgerold. 
Per 1 augustus is GGD Gelderland-Midden gestart met preventieve vaccinatie. Mensen die in aanmerking komen voor vaccinatie worden door de GGD benaderd. Patiënten kunnen niet zelf contact opnemen om een vaccinatie in te plannen. Hou deze website in de gaten voor meer informatie over preventieve vaccinatie van hoogrisicogroepen. 


Heeft u vragen over mpox, wilt u een patiënt overleggen voor een test of een melding maken? Neem dan contact op met het meldpunt Infectieziektebestrijding via 088 – 355 5493.


Meer informatie kunt u vinden in de LCI richtlijn met bijgevoegde Q&A’s en de RIVM website.