Nieuwe vaccinatieronde mpox

In mei 2023 zijn we gestart met een nieuwe vaccinatiecampagne tegen mpox (voorheen monkeypox). Bij de GGD kunnen personen die hiervoor in aanmerking komen hun vaccinatie inplannen. 

In onze regio kunnen mensen hiervoor terecht bij de afdeling Seksuele Gezondheid.

Mpox
Momenteel is de incidentie van mpox in Nederland en omliggende landen laag. Het risico op nieuwe (import)gevallen is echter nog steeds aanwezig. Mpox komt vrijwel uitsluitend voor bij mannen die seks hebben met mannen (MSM), met name wanneer zij meerdere, wisselende sekspartners hebben. Meer informatie over het ziektebeeld, diagnostiek en afname-instructie is te vinden in de LCI-richtlijn mpox.

Vaccinatie
De vaccinatie voor mpox betreft Imvanex. De serie bestaat uit 2 vaccinaties, met een minimuminterval van 28 dagen. Er wordt enkel een basisserie aangeboden voor vaccinatie. Een boostervaccinatie is op dit moment niet nodig en ook niet mogelijk. Vaccinatie is gratis voor de patiënt en kan alleen worden toegediend bij de GGD. 

Inclusiecriteria
De vaccinatie tegen mpox wordt gegeven aan de personen met een verhoogd risico op mpox. Dit betreft mannen die seks hebben met mannen (MSM) en transpersonen die voldoen aan één of meer van de volgende criteria:
•    HIV-PrEP gebruiken of hiervoor op de wachtlijst staan
•    Het afgelopen half jaar > 10 sekspartners hebben gehad
•    Seks hebben op sekslocaties of seksfeesten
•    Groepseks hebben
•    Leven met hiv en bij controles op hepatitis C worden getest (als proxy voor risico)

Daarnaast kunnen personen die in de vorige campagne zijn gestart met de vaccinatieserie, maar deze niet hebben afgerond, hun serie afmaken.
Deze criteria staan ook genoemd als zelfkeuze hulp op de website Man-tot-Man. Na het doorlopen krijgt de patiënt een advies of vaccinatie geïndiceerd is en informatie over het inplannen van een afspraak. Voor onze GGD regio kan de patiënt telefonisch contact opnemen met de afdeling Seksuele Gezondheid (088 – 355 6600, bereikbaar op werkdagen tussen 10.00u – 12.30u).

Meer weten?
Wilt u meer informatie over mpox, het testen of vaccinatie? Er staat veel informatie op de website van het RIVM. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Infectieziektebestrijding via 088 – 355 5493 of via infectieziekten@vggm.nl. Voor meer informatie over vaccineren voor mpox kunt u contact opnemen met de afdeling Seksuele Gezondheid, telefonisch via 088 – 355 6600 of via soasense@vggm.nl.