WMO-toezicht rapporten

Rapporten van inspecties kwaliteitstoezicht Wmo, die zijn uitgevoerd door toezichthouders van VGGM bij zorgaanbieders, worden gepubliceerd op de website van VGGM. Deze publicatie geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020*.

*Uitgezonderd: rapporten van inspecties kwaliteitstoezicht bij zorgaanbieders in gemeente Arnhem, worden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2019 gepubliceerd. Voor gemeenten Ede en Scherpenzeel geldt deze werkwijze vanaf respectievelijk 15-09-2020 en 01-01-2021. 

Een inspectierapport geeft een beeld van de situatie bij een aanbieder zoals deze was tijdens het inspectiebezoek. Deze situatie kan veranderd zijn op het moment dat het rapport openbaar wordt. Aanbieders kunnen het inspectierapport ook zelf openbaar maken, bijvoorbeeld op hun eigen website. En hierbij aangeven wat zij met het inspectieoordeel gaan doen.