Nu Niet Zwanger officieel erkend als ‘goed onderbouwd’

Nu Niet Zwanger als interventie is officieel erkend met ‘goed onderbouwd’ en is opgenomen in de databank ‘Gezond Leven’ van het RIVM. Ook het Kenniscentrum voor de langdurige zorg Vilans heeft Nu Niet Zwanger opgenomen in hun databank erkende interventies, waarin interventies die relevant zijn voor de gehandicaptenzorg en ouderenzorg worden opgenomen. 

De erkenningscommissie beschreef Nu Niet Zwanger als ‘een mooi voorbeeld van een interventie die vanuit een goede probleemanalyse is opgebouwd, onderbouwd en geïmplementeerd.’ Nu Niet Zwanger wordt omschreven als ‘veelbelovend’ met oog voor de ethische aspecten en gecomplimenteerd met de duidelijke rol voor verschillende professionals. Deze erkenning is een belangrijke stap in de structurele inbedding van Nu Niet Zwanger in het zorglandschap.