Onderzoek gebruik natuurlijke anticonceptiemethoden

Rutgers heeft vragenlijstonderzoek gedaan onder seksueel actieve jonge vrouwen (18 tot 30 jaar) naar het gebruik van natuurlijke methoden om zwangerschap te voorkomen. Veertien procent gebruikt een natuurlijke methode. Het niet willen gebruiken van hormonen is de meest genoemde reden hiervoor.

Goede voorlichting en counseling cruciaal

Ineke van der Vlucht, programmamanager anticonceptie en abortus bij Rutgers: “Als vrouwen echt niet zwanger willen worden en zonder zorgen willen genieten van seks, is het de vraag of een natuurlijke methode hierin de beste optie is. Het vraagt een regelmatige cyclus, goed gebruik, veel discipline en een gemotiveerde partner. Om een weloverwogen en geïnformeerde keuze te maken is goede voorlichting en counseling van cruciaal belang.”

Professionele kennis van natuurlijke methoden

Het is belangrijk dat professionals die voorlichting geven over anticonceptie kennis hebben van deze natuurlijke methoden. Om goed te kunnen aansluiten bij vragen die vrouwen hebben of hierover in gesprek te gaan. Heeft een vrouw een voorkeur voor een natuurlijke methode om zwangerschap te voorkomen, respecteer dan deze keuze. Het is wel van belang om te onderzoeken of dit een goed geïnformeerde en weloverwogen keuze is. En of er inderdaad sprake is van een regelmatige cyclus, goed gebruik, veel discipline en een gemotiveerde partner.

Meer informatie en online keuzehulp

Bedenk dat de betrouwbaarheid niet voor alle vrouwen de doorslaggevende factor is in de besluitvorming. De online keuzehulp anticonceptie voor jou biedt uitgebreide informatie over alle methoden om zwangerschap te voorkomen. Spelen er zorgen of misvattingen, maak dan gebruik van het online document van seks in de praktijk.