Start NNZ in gemeenten Ede, Barneveld en Wageningen

De ervaringen met Nu Niet Zwanger in Gelderland-Midden zijn positief. Onlangs hebben zich nog 3 gemeenten aangesloten bij het programma. 

In 2019 startten GGD Gelderland-Midden en gemeente Arnhem met het programma Nu Niet Zwanger (NNZ). In 2020 kwamen daar de negen gemeenten rondom Arnhem bij. En de ervaringen zijn positief: inmiddels hebben zich zo’n 55 partners aangesloten en zijn er veel professionals getraind volgens de NNZ-methodiek. Zo worden steeds meer mensen in een kwetsbare situatie bereikt. 

Reden genoeg om het programma uit te breiden naar andere gemeenten in de regio. Vanaf 2023 starten daarom gemeenten Ede, Barneveld en Wageningen met NNZ. Dat brengt de teller op dertien van de vijftien gemeenten in Gelderland-Midden Ook in deze gemeenten ligt de coördinatie en uitvoering van NNZ bij de GGD. Ellen van Hees, afdelingsmanager Algemene Gezondheidszorg bij de GGD: ‘Op dit moment zijn wij bezig met het werven van een projectleider en inhoudelijk coördinator. Zij gaan de structuur met lokale organisaties en professionals opbouwen in Ede, Barneveld en Wageningen. Zodra zij gestart zijn, begint de daadwerkelijke uitrol richting partners zoals ziekenhuizen, wijkteams, verloskundigenpraktijken en andere zorg- en welzijnspartners.’