Verheffing invasieve groep A-streptokokkeninfecties

Sinds 2022 speelt er zowel landelijk als regionaal een verheffing van invasieve groep A-streptokokken (iGAS)-infecties. De GAS-bacterie kan verschillende ziektebeelden veroorzaken, zowel invasief als niet-invasief. Door de verheffing is de meldplicht en het profylaxebeleid voor iGAS-infecties vanaf januari 2023 uitgebreid.

Zowel bij volwassenen als bij kinderen is sinds 2022 een verheffing van het aantal iGAS-infecties zichtbaar. Het aantal meldingen is ook hoger dan voor de coronapandemie. Door deze verheffing is besloten per 19 januari 2023 de meldplicht uit te breiden. Voorheen waren alleen fasciitis necroticans, STSS (streptokokken-toxinegemedieerde shocksyndroom) en puerperale koorts meldingsplichtig. Nu zijn alle iGAS-infecties meldingsplichtig (bijv. ook sepsis, osteomyelitis of empyeem). 
Een duidelijke verklaring voor de verheffing is er niet. Mogelijk spelen verminderde blootstelling aan zowel GAS als respiratoire virussen gedurende de coronapandemie een rol. 

Niet-meldingsplichtige GAS-infecties
De GAS bacterie kan verschillende ziektebeelden veroorzaken. Meestal betreft het een niet-invasieve infectie met over het algemeen een mild verloop. Bijvoorbeeld faryngitis, roodvonk, impetigo of cellulitis. Deze ziektebeelden zijn niet-meldingsplichtig, tenzij een ongewoon aantal zieken wordt gevonden. Dit betreft een artikel 26 melding, zoals bij een uitbraak op een school of in een zorginstelling.

Meldingsplichtige iGAS-infecties
Als een meldingsplichtige iGAS-infectie wordt gemeld, dan voert de GGD bron- en contactonderzoek uit. Met name het contactonderzoek is van belang. Huisgenoten en soortgelijke contacten ontvangen een advies voor profylaxe. Meestal is dit azitromycine, tenzij op grond van het antibiogram resistentie wordt verwacht. Overige nauwe contacten, conform de criteria in de LCI-richtlijn, worden geadviseerd klachten te monitoren voor 30 dagen na het laatste contact.

De uitbreiding van de meldplicht betekent dat patiënten met een iGAS- infectie niet meer altijd in het ziekenhuis opgenomen hoeven te zijn. Toch zijn deze infecties meldingsplichtig en is er een indicatie voor profylaxe. Gezien de infectie wel invasief is, betreft het waarschijnlijk een virulentere stam.

Samenwerking
Door het verruimen van de meldingsplicht en profylaxe beleid zal de GGD de komende periode mogelijk vaker contact met u opnemen, om gezamenlijk de beste zorg te kunnen leveren:
•    Bij een melding zal de GGD het contactonderzoek uitvoeren en contacten die in aanmerking komen voor profylaxe identificeren. Als dit patiënten uit uw praktijk zijn, zullen wij u vragen profylaxe voor te schrijven. Dit omdat u de medische voorgeschiedenis en medicatiegebruik van uw patiënten het beste kent.
•    Als een contact van iemand met een iGAS-infectie klachten ontwikkelt, vragen wij u om deze patiënt te beoordelen. Is het beeld passend bij een GAS-infectie dan is er indicatie voor vroegbehandeling met antibiotica. Voor de keuze van antibiotica kunnen de huidige NHG en SWAB richtlijnen worden gevolgd. Deze vroegbehandeling is geïndiceerd vanwege de mogelijk virulentere stam van de GAS-bacterie.
 

meldingen invasieve gas infecties
meldingen invasieve gas bij kinderen