Vernieuwde trainingen Nu Niet Zwanger een succes

Sinds voorjaar 2023 werken we met een vernieuwde basistraining voor aandachtsfunctionarissen van Nu Niet Zwanger (NNZ). Omdat NNZ een landelijk programma is, werd een kwalitatief gelijkwaardig en uniform aanbod in alle NNZ-regio’s noodzakelijk. Professionals in heel Nederland worden nu op dezelfde manier getraind in de methodiek van Nu Niet Zwanger.

Teller al op 85 aandachtsfunctionarissen

Ook in februari en maart hebben we met twee trainingen nieuwe aandachtsfunctionarissen opgeleid. Eén van deze trainingen was specifiek voor professionals werkzaam in gemeente Barneveld. Deze dag was ook een middel om de lokale samenwerking te versterken en gezamenlijk te starten met NNZ. Met deze 30 vers getrainde professionals erbij zijn er inmiddels meer dan 85 aandachtsfunctionarissen in regio Gelderland-Midden actief. Zo is er altijd iemand in de buurt met kennis van de Nu Niet Zwanger-methodiek.

Positieve ervaringen van deelnemers aan trainingen

Professionals ervaren de training als zinvol, omdat we de gespreksvoering op een prettige manier oefenen en steeds weer aandacht hebben voor de volgorde: eerst nagaan of er een kinderwens is, daarna doorvragen of er risico is op een zwangerschap en pas als laatste het bespreken van de eventuele wensen voor anticonceptiegebruik.