Sluitend Samenwerken

De kwaliteit van de ondersteuning verbetert wanneer professionals in een vroeg stadium met elkaar samenwerken. SluiS helpt daarbij.

Wat is SluiS?

SluiS is een afkorting voor Sluitend Samenwerken. Het is een werkwijze, ondersteund door een eenvoudig ICT-systeem, dat eerder succesvol in gebruik is genomen in Rotterdam. In de pilotgemeenten Ede en Arnhem worden nu zowel de werkwijzen als het ICT-systeem doorontwikkeld. Verschillende professionals die werkzaam zijn in de pilotgemeenten Ede en Arnhem maken nu al gebruik van SluiS. Oktober 2021 eindigt de projectfase en wordt er advies uitgebracht over de eventuele definitieve ingebruikname in gemeenten van Gelderland-Midden. Het project wordt gesubsidieerd door ZonMw.

Voor wie is SluiS?

SluiS is een hulpmiddel voor de professional. SluiS mag gebruikt worden bij personen van alle leeftijden. Voor personen tot 23 jaar geldt een werkwijze, gebaseerd op bepalingen in de Jeugdwet. Voor personen van 23 jaar en ouder geldt dat er sprake moet zijn van multi-problematiek.

Hoe werkt het? 

Als professional wil je zo goed mogelijk je cliënt helpen. Steeds vaker is er sprake van multi-problematiek. De beste aanpak is dan een integrale aanpak, maar dat is eenvoudiger gezegd dan gedaan. Vaak duurt het lang voordat partijen elkaar vinden en hun plannen afstemmen. Daarbij gaat onnodig tijd, energie en informatie verloren, terwijl problemen zich intussen verbreden en verzwaren. SluiS helpt bij het vroegtijdig contactleggen, en zo preventie van escalatie van problemen, en het beleggen van de regierol in een casus.

Samenwerken begint met in beeld krijgen wie er allemaal betrokken zijn. Vervolgens is nodig dat er een helder aanspreekpunt is voor zowel de betrokken burger als betrokken professionals. Dit aanspreekpunt is de matchregisseur, met als taak het bewaken van de samenhang en het monitoren van de samenwerking.

Door in te loggen op de website van SluiS of de app geef je als professional aan dat je betrokken bent bij een cliënt. Met een druk op de knop geef je een signaal af. Dat is een teken dat je wilt weten welke professionals er nog meer bij de cliënt betrokken zijn en dat je vindt dat een integrale aanpak nodig is om de cliënt zo goed mogelijk te ondersteunen. Na het afgeven van een signaal zie je wie er nog meer betrokken zijn en wie de contactpersoon is. In het systeem staat geen inhoudelijke informatie, alleen de contactgegevens van de betrokken professionals. Zo kun je sneller en makkelijker bellen of mailen met de juiste collega.

Het afgeven van een signaal en het bepalen van de matchregisseur is met een paar muisklikken geregeld. Bij aansluiting van een organisatie worden medewerkers getraind en wordt uitleg geven over de werkwijze, het gebruik van het ICT-systeem, het wettelijk kader, en de gemaakte afspraken over de toepassing (afwegingskader). Deelname aan de trainingen en het gebruik van SluiS is mogelijk als jouw organisatie is aangesloten op SluiS. Aansluiting tijdens de pilotperiode is gratis maar wel aan voorwaarden verbonden. Mail voor meer informatie naar SluiSGM@vggm.nl.

En de rechten van de cliënt?

Per organisatie worden afspraken gemaakt op welke wijze SluiS gebruikt wordt en welk wettelijk kader er voor die organisatie geldend is. Voor de meeste professionals betekent dit, dat met toestemming van de cliënt een signaal in SluiS wordt gegeven. Ook het delen van noodzakelijke inhoudelijke informatie gebeurt met toestemming van de cliënt. De meeste cliënten vinden het geruststellend dat er geen behandelplannen of andere inhoudelijke informatie in het systeem staat en wel de contactgegevens van de professionals.

  • Alleen de professional die een signaal op een bepaalde persoon heeft afgegeven, kan zien welke andere professionals bij die persoon betrokken zijn;  
  • Betrokkenen hebben recht op informatie: zij worden geïnformeerd als er een signaal is afgegeven en/of worden gevraagd om toestemming voor het afgeven van een signaal en/of het delen van inhoudelijke informatie.
  • Betrokkenen hebben het recht om te zien wat er over hen in het systeem staat.
  • Sommige partijen mogen onder voorwaarden ook een signaal geven zonder toestemming. Betrokkene wordt daarover wel geïnformeerd.
  • Als de betrokkene (later of alsnog) bezwaar heeft tegen een afgegeven signaal kan deze bezwaar indienen bij de betrokken hulpverlener en/of mailen naar onderstaand e-mailadres.

Het project eindigt met een advies waarna gemeenten beslissen of zij SluiS definitief willen invoeren.

Meer weten over SluiS?