Hoofdluis

Hoofdluis komt vaak voor op basisscholen, maar ook steeds meer op middelbare scholen. Als een kind besmet is met hoofdluis is het belangrijk om goed te kammen, met een kam met metalen tanden. De bestrijdingsmiddelen mág u als aanvulling gebruiken, maar het moet niet. Kammen is en blijft het allerbelangrijkste!

Goed om te weten

  • Kammen is de échte behandeling voor hoofdluis, dus kammen, kammen, kammen. Smeren mag (maar moet niet).
  • Extra maatregelen zoals het wassen van beddengoed, knuffels, jassen, het stofzuigen van de auto of het gebruik van een luizencape zijn niet meer nodig.
  • Het gebruik van een antihoofdluismiddel op basis van dimeticon heeft de voorkeur.
  • kijk ook op www.rivm.nl/hoofdluis voor uitleg en filmpjes over hooflduis

Informatie over behandeling en bestrijding

Geïnteresseerden kunnen hieronder verschillende bestanden vinden die zij kunnen gebruiken bij hun acties in de bestrijding van hoofdluis.

De meeste bestanden zijn gericht op basisscholen en ouders met kinderen in die leeftijd. Voor middelbare scholen, oudere kinderen etc. geldt dezelfde informatie en beleid. De informatie is dus ook te gebruiken door andere partijen dan basisscholen. Lees de informatie wel even door voordat u deze uitdeelt / doorgeeft: er kunnen kleine verschillen zijn (bijv. middelbare scholen hebben vaak geen hoofdluismoeders die controleren op school).

Kijk ook op www.rivm.nl/hoofdluis voor bestanden en filmpjes over hoofdluis.

Moeilijk te kammen haar

Heb je moeilijk te kammen haar? Hier zie je een uitleg met duidelijke foto's van de Luizenkliniek over het kammen van (half) lang en/of dik haar.

Nat Kam Methode

Video van het RIVM met uitleg en informatie over hoofdluis.

Onderzoek ‘Luis thuis?’

Het RIVM doet onderzoek naar het voorkomen van hoofdluis. Er is tussen 2015 en 2017 een onderzoek gedaan (Citizen Science onderzoek). In september 2017 en 2018 zijn er steekproeven gedaan onder gezinnen. Uitkomsten van 2015 waren onder meer dat meisjes vaker hoofdluis hebben dan jongens. In 2018 was dat verschil er niet meer. Uit alle onderzoeken komt dat hoofdluis het meeste voorkomt bij kinderen tussen 4 en 12 jaar. Maar bijv. door selfies is er ook meer hoofdluis bij pubers!

Hoofdluis-werkgroep

Op vrijwel alle basisscholen zijn hoofdluiswerkgroepen actief. Een aantal kinderopvang-organisaties, peuterspeelzalen en middelbare scholen hebben ook hoofdluiswerkgroepen. Deze werkgroep controleert de kinderen op het hebben van hoofdluis, waardoor het probleem beter beheersbaar is.

Mocht u vragen hebben over het opzetten van een hoofdluiswerkgroep of een opfriscursus voor een bestaande werkgroep kunt u contact opnemen met de JGZ. JGZ kan u hierin ondersteunen door middel van een scholing van de werkgroep-medewerkers en/of het handboek hoofdluis. In de scholing krijgen de werkgroep-medewerkers scholing over alle facetten van hoofdluis en hoofdluisbestrijding (wat is hoofdluis, hoe verloopt de bestrijding, wat doet school, wat doen ouders (thuis) etc) door een ervaren JGZ-medewerker. Wanneer u de scholing ‘bestelt’, ontvangt u het handboek hoofdluis ook. De kosten van de scholing (incl. handboek) zijn € 100,-. De scholing duurt ongeveer een uur. Het handboek is ook los van de scholing te bestellen. De kosten voor het handboek (alleen) zijn € 15,-.

Hardnekkige hoofdluis en complexe situaties

Als u merkt dat er een of meerdere gezinnen zijn waarbij de bestrijding van hoofdluis een probleem lijkt (het kind/gezin komt niet van de hoofdluis af), neemt u dan contact op met de GGD/JGZ. De jeugdverpleegkundige van de school kan contact opnemen met de betreffende ouders en hen (specifiek) informeren over de bestrijding van hoofdluis. Dit kan bijvoorbeeld via een huisbezoek. Ook als er complexe situaties zijn over hoofdluis en de bestrijding - denk bijvoorbeeld aan uit de hand lopende ruzies op het schoolplein of kinderen die buitengesloten worden omdat ze hoofdluis hebben: neem contact op met de GGD/JGZ. De jeugdverpleegkundige kan als neutrale partij optreden en beide partijen van informatie / advies voorzien.

Contact

Neem contact op met de jeugdverpleegkundige van uw school, via ons bedrijfsbureau.

Informatie voor ouders waarin staat hoe je kunt behandelen.

Huid - Haar - Hoofdluis NL (versie 2023).pdf