Rouw of calamiteit op school

Elke school kan te maken krijgen met rouw en verdriet. Denk aan calamiteiten, waarvan je hoopt dat ze aan je schooldeur voorbijgaan: het plotseling overlijden van een leerling of leerkracht, een zedenzaak, een gezinsdrama, een ernstig ongeluk, een grote vechtpartij, of een andere dramatische gebeurtenis.

Vaak gaan hier langdurige processen mee gemoeid, soms zijn het heel acute situaties. Maar er zijn altijd veel emoties die daarbij horen en veel mensen die (min of meer) betrokken zijn. Al die mensen moeten op een juiste wijze en op het juiste moment geïnformeerd en begeleid worden. De impact van deze gebeurtenissen kan zijn weerslag hebben de op gezondheid en het welzijn van betrokkenen. 

Risicozorg

De manier waarop gereageerd wordt, blijkt van grote invloed op het verwerkingsproces van degenen die betrokken zijn bij een plotseling overlijden of calamiteit. GGD Gelderland-Midden heeft in het kader van ‘risicozorg’ voor jeugdigen een taak bij het bieden van hulp bij ‘rampen en calamiteiten’. Dit betekent dat de schoolleiding in dat geval een beroep kan doen op ondersteuning door jeugdarts of verpleegkundige bij de begeleiding van leerlingen. Neem bij een calamiteit zo snel mogelijk contact op met de jeugdarts of -verpleegkundige van de school via 088 355 60 00.

De JGZ kan deelnemen aan het crisisoverleg op school, op de achtergrond ondersteunen als de leerkrachten het nieuws aan de kinderen vertellen, een extra spreekuur plannen, of een telefonische informatielijn voor ouders openen. Er kan meegedacht worden over het opzetten van een informatie-bijeenkomst (en hierbij aanwezig zijn), een rouwhoekje, informatieve brieven etc.