Voorzorg

Voorzorg is een vrijwillig preventief programma dat bestaat uit een intensief schema van 40-60 huisbezoeken door de Voorzorgverpleegkundige van GGD Gelderland-Midden.

Samen met de (aanstaande) kwetsbare, jonge moeder werkt de verpleegkundige aan de veiligheid, opvoeding en ontwikkeling van moeder en kind. Als zij wil, kan de aanstaande moeder aangemeld worden als zij 13-28 weken zwanger is van haar eerste kind, max. 25 jaar en laagopgeleid is, enige beheersing van de Nederlandse taal heeft, en niet op korte termijn gaat verhuizen. Bij twijfel of afwijking van de inclusiecriteria kunt u altijd aanmelden. De Voorzorgverpleegkundige zal samen met de a.s. moeder de mogelijkheid van deelname bespreken.

Professionals kunnen een intake-huisbezoek Voorzorg aanvragen op de volgende manier:

  • Download hier het aanvraagformulier
  • Vul het formulier in
  • Sla het formulier op als Voorzorg met de postcode zwangere
  • Mail het formulier via Zorgmail naar: ggdgelderlandmiddenjgz04@zorgmail.nl
  • De Voorzorgverpleegkundige neemt vervolgens contact op met de zwangere
  • Na het bezoek ontvangt de aanvrager een terugkoppeling via Zorgmail en/of telefoon