Hitte

Door klimaatverandering hebben we steeds vaker warme zomers. Een lokaal hitteplan helpt de gevolgen van hitte voor kwetsbare mensen te verminderen.

De zomers van 2018, 2019 en 2020 staan in de top zes warmste zomers ooit gemeten in Nederland. Tijdens een hittegolf worden sommige woningen erg warm en ook de omgeving biedt vaak weinig verkoeling. Thuiswonende ouderen en mensen met een (chronische) ziekte, overgewicht of een verstandelijke beperking zijn extra kwetsbaar. Ze kunnen zich minder makkelijk aanpassen aan de hitte en hebben meer kans op gezondheidsklachten, uitdroging en zelfs overlijden.

Lokaal hitteplan als verlengde van het nationale hitteplan

In een lokaal hitteplan maken gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties afspraken over extra voorlichting en zorg aan kwetsbare mensen tijdens een hitteperiode. Het doel is om de gevolgen van hitte voor kwetsbare mensen te verminderen. Het lokale hitteplan geeft daarmee uitvoering aan het Nationale Hitteplan op gemeentelijk niveau. De gemeente heeft de regie bij het opstellen en uitvoeren van het lokale hitteplan. De GGD kan hierbij ondersteunen.

Informatiemiddelen voor een lokaal hitteplan

De toolkit hitte van het RIVM biedt gemeenten en andere partners communicatiemiddelen over hitte. Informatie voor burgers over hitte is te vinden op de website GGDLeefomgeving. Hittetips voor scholen en kinderdagverblijven vind je hier

Neem contact met ons op

088 355 63 00 maandag t/m vrijdag van 09:00 - 17:00 uur