Hitte

Door klimaatverandering hebben we steeds vaker warme zomers. Een lokaal hitteplan helpt de gevolgen van hitte voor kwetsbare mensen te verminderen.

De zomers van 2018, 2019 en 2020 staan in de top zes warmste zomers ooit gemeten in Nederland. Tijdens een hittegolf worden sommige woningen erg warm en ook de omgeving biedt vaak weinig verkoeling. Thuiswonende ouderen en mensen met een (chronische) ziekte, overgewicht of een verstandelijke beperking zijn extra kwetsbaar. Ze kunnen zich minder makkelijk aanpassen aan de hitte en hebben meer kans op gezondheidsklachten, uitdroging en zelfs overlijden.

Lokaal hitteplan als verlengde van het nationale hitteplan

In een lokaal hitteplan maken gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties afspraken over extra voorlichting en zorg aan kwetsbare mensen tijdens een hitteperiode. Het doel is om de gevolgen van hitte voor kwetsbare mensen te verminderen. Het lokale hitteplan geeft daarmee uitvoering aan het Nationale Hitteplan op gemeentelijk niveau. De gemeente heeft de regie bij het opstellen en uitvoeren van het lokale hitteplan. De GGD kan hierbij ondersteunen.

Toolbox met informatiemiddelen voor een lokaal hitteplan

Tips bij hitte

Infographics hitte en gezondheid

Deze infographics kun je gebruiken voor voorlichting over hitte en gezondheid. 

Meer over hitte en gezondheid

Factsheet Hitte en gezondheid

In 2019 hebben vier GGD-en in Gelderland en Overijssel een onderzoek gedaan naar de beleving van hitte in de woning. De belangrijkste bevindingen staan in deze factsheet. 

Factsheet Hitte en Gezondheid

Neem contact met ons op

088 355 63 00 maandag t/m vrijdag van 09:00 - 17:00 uur