Luchtkwaliteit in Gelderland

De GGD’en in Gelderland doen onderzoek naar de luchtkwaliteit in Gelderland. Luchtvervuiling is één van de grootste vermijdbare risico’s voor de gezondheid van inwoners van Gelderland.

De GGD presenteert iedere twee jaar rapporten met daarin kaarten over de blootstelling aan luchtverontreiniging. De GGD berekent welke effecten luchtverontreiniging op de gezondheid heeft. De belangrijkste bronnen van luchtverontreiniging worden toegelicht. Ook geeft de GGD in de rapportages adviezen aan provincie en gemeenten in Gelderland.