Meldingsplichtige ziekten

Voor meldingen van infectieziekten, vragen en advies kun je contact opnemen met het Meldpunt Infectieziekten.

Contactgegevens

088 355 54 93Uitsluitend professionals kunnen bellen naar dit nummer. Na 17.00 uur, in weekenden en op feestdagen kan een arts infectieziekten opgeroepen worden door de meldkamer: 088-0611672

Waarom moet een infectieziekte gemeld worden?

De GGD heeft in de meeste gevallen de taak om de bron van de infectie op te sporen en na te gaan of contacten van de patiënt risico lopen besmet te raken. Vervolgens neemt de GGD maatregelen om de contacten te beschermen en verspreiding van de ziekte tegen te gaan.

Er zijn verschillende redenen waarom infectieziekten meldingsplichtig zijn:

  • Als sprake is van een open bron waartegen de omgeving zich niet of moeilijk kan beschermen.
  • De infectieziekte heeft mogelijk internationale consequenties en moet worden gemeld aan de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO).
  • De melding is onmisbaar voor preventie en bestrijding en kan niet op andere wijze verkregen worden.
  • Gegevens zijn van belang om risico’s voor de bevolking tijdig te signaleren.

Behandelend artsen, laboratoriumhoofden en hoofden van basisscholen en instellingen, zijn door de wet aangewezen als primair meldingsplichtigen. Hierbij gaat het om instellingen in de gezondheidszorg, verzorgingshuizen, verpleeghuizen en andere instellingen in Gelderland-Midden.

Alle ziekten worden door de behandelend arts en het laboratorium bij de GGD gemeld op naam van de patiënt. Voor meldingen van infectieziekten, vragen en advies kun je contact opnemen met het Meldpunt Infectieziekten van GGD Gelderland-Midden: infectieziekten@vggm.nl. Inwoners kunnen ook bellen naar het algemene telefoonnummer van de GGD en vragen naar het Meldpunt Infectieziekten.