Nu Niet Zwanger

De geboorte van (nog) een kind kan het leven van mensen met psychische problemen, een verstandelijke beperking, verslavings- of schuldenproblematiek of illegaliteit, nog moeilijker maken. 

Als hulpverlener kun je het verschil maken door het gesprek te voeren over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Zo help je kwetsbare (potentiële) ouders om zich hiervan bewust te worden en afwegingen te maken. En krijgt jouw cliënt regie over de kinderwens.

Nu niet Zwanger: Een persoonlijk gesprek met mensen in kwetsbare omstandigheden over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie.

Bekijk de thema's

De inhoudelijk coördinator van Nu Niet Zwanger (NNZ) Gelderland-Midden ondersteunt hulpverleners bij het aangaan van dit intieme gesprek. Deze ondersteuning is van belang omdat het leven van deze cliënten vaak complex is. Adequate anticonceptie heeft voor zowel cliënt als hulpverlener meestal geen prioriteit. Terwijl een groot deel van de cliënten in de huidige omstandigheden geen kinderwens heeft.

Met de steun van Nu Niet Zwanger kunnen hulpverleners deze gesprekken wel voeren. De cliënt kan een vrijwillige en gemotiveerde keuze maken voor wel of geen kind en desgewenst anticonceptie. Hiermee voorkomen we onbedoelde en ongewenste zwangerschappen en geven we de cliënt de regie over de kinderwens.

Training

Nu Niet Zwanger biedt hulpverleningsorganisaties een training voor aandachtsfunctionarissen. Zij leren hoe zij op een open manier volgens de NNZ-methodiek, het gesprek met cliënten kunnen voeren over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Er wordt verder ingegaan op het programma zelf en de rol van de aandachtsfunctionaris. Als aandachtsfunctionaris NNZ draag je daarna opgedane kennis en vaardigheden over aan collega's. Het streven is dat de thema's van Nu Niet Zwanger op den duur een vanzelfsprekend en zichtbaar onderdeel zijn van het reguliere werk.

Nu Niet Zwanger is onderdeel van GGD Gelderland-Midden en wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar.

In totaal hebben 54 Zorg- en hulpverleningsinstanties hun handtekening gezet onder het samenwerkingsconvenant Nu Niet Zwanger(NNZ). Daarmee zeggen ze toe met hun cliënten (in kwetsbare omstandigheden) in gesprek te gaan over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. 
De cliënten kunnen zo een geïnformeerde en bewuste keuze kunnen maken over het moment van hun kinderwens zodat zij niet onbedoeld zwanger raken.

Hieronder hebben we de betrokken partijen opgesomd.

Ervaren professionals in het Nu Niet Zwanger-programma vertellen wat hen motiveert om aan het programma mee te doen en wat het oplevert.

Meer weten over Nu Niet Zwanger?

Contact

Heb je zorgen over een kwetsbare cliënt als het gaat om kinderwens, seksualiteit en anticonceptie en mis je tijd en/of vaardigheden om het gesprek hierover aan te gaan? Wil je aandachtsfunctionaris NNZ worden binnen je eigen organisatie, of wil je de nieuwsbrief van Nu Niet Zwanger regio Gelderland-Midden ontvangen? Neem dan contact op met Tine Hendriks, inhoudelijk coördinator Nu Niet Zwanger Gelderland-Midden.