QuickScan Gezonde Leefomgeving

De QuickScan Gezonde Leefomgeving geeft gemeenten snel inzicht in de samenhang tussen gezondheid en leefomgeving in wijken en buurten. Het resultaat kan gebruikt worden voor een gesprek over de invloed van de lokale leefomgeving op gezondheid. Maar ook over verantwoordelijkheden, ambities en sturingsmogelijkheden. 

Je kunt de QuickScan op verschillende momenten inzetten. Bijvoorbeeld:

  • bij het opstellen van een omgevingsvisie,
  • bij de inrichting van een nieuwe wijk, 
  • en bij concrete projecten en plannen in bestaande wijken. 

De QuickScan brengt de gezondheid-beschermende en de gezondheid-bevorderende aspecten van een wijk of buurt in beeld. We gebruiken algemeen toegankelijke informatie. Om het beeld compleet te maken kun je deze informatie aanvullen met lokale gegevens. Wil je weten welke aanvullende gegevens de GGD heeft? Neem dan contact op. De GGD kan ook meedenken over hoe je de uitkomsten kunt lezen.

Hoe werkt het?

Stap 1: Lees de Toelichting en de instructie

Toelichting en Instructie

Stap 2: Stel een werkgroep van verschillende beleidsterreinen samen

Stap 3: Begin met het invullen van de gebiedsbeschrijving

Gebiedsbeschrijving

Stap 4: Bekijk de verschillende themapagina’s

Voeg eventueel eigen thema’s toe en/of laat thema’s weg, die niet relevant zijn voor het gebied. 

Voorzieningen
Verkeersveiligheid
Verkeer (NO2)
Verkeer (Geluid)
Veehouderij Fijn Stof
Sociale Veiligheid
Industrie
Hitte
Groen
Gebiedsbeschrijving
Bodemkwaliteit
Beweegvriendelijkheid

Stap 5: Maak de score inzichtelijk in de figuur

Scoreformulier Quickscan Gezonde Leefomgeving

Stap 6: Bespreek de uitkomst met belanghebbenden en breng hierbij beleving in kaart

Stap 7: Verwerk het eindresultaat in gemeentelijk beleid

Contact

De QuickScan is een betrouwbaar en actueel instrument. Daarom brengen we regelmatig een nieuwe versie uit. Mis je informatie of klopt er iets niet? Heb je een vraag over het gebruik van de QuickScan of wil je graag hulp bij het invullen?

We ontvangen graag je vraag, aanvulling of verbetering! Mail ons:

De QuickScan Gezonde Leefomgeving is een update van de Gelderse Gezondheidswijzer die in 2016 is gemaakt door Royal Haskoning/DHV en de drie Gelderse GGD’en, in opdracht van de provincie Gelderland.