QuickScan Gezonde Leefomgeving

De QuickScan Gezonde Leefomgeving geeft gemeenten snel inzicht in de samenhang tussen gezondheid en leefomgeving in wijken en buurten.

De QuickScan Gezonde Leefomgeving wordt op dit moment niet geactualiseerd. De laatste update was in april 2020. We zijn momenteel met andere partijen aan het inventariseren welke instrumenten er zijn op het gebied van gezonde leefomgeving en we onderzoeken welke instrument(en) beschikbaar kunnen blijven in de toekomst. In de loop van 2023/2024 zal er meer duidelijkheid komen over de toekomst van de QuickScan Gezonde Leefomgeving.

Het resultaat van de QuickScan kan gebruikt worden voor een gesprek over de invloed van de lokale leefomgeving op gezondheid. Maar ook over verantwoordelijkheden, ambities en sturingsmogelijkheden. 

Je kunt de QuickScan op verschillende momenten inzetten. Bijvoorbeeld:

  • bij het opstellen van een omgevingsvisie
  • bij de inrichting van een nieuwe wijk
  • en bij concrete projecten en plannen in bestaande wijken. 

De QuickScan brengt de gezondheid-beschermende en de gezondheidbevorderende aspecten van een wijk of buurt in beeld. We gebruiken algemeen toegankelijke informatie. Om het beeld compleet te maken kun je deze informatie aanvullen met lokale gegevens. Wil je weten welke aanvullende gegevens de GGD heeft? Neem dan contact op. De GGD kan ook meedenken over hoe je de uitkomsten kunt lezen.

Hoe werkt het?

Stap 1: Lees de Toelichting en de instructie

Toelichting en Instructie

Stap 2: Stel een werkgroep van verschillende beleidsterreinen samen

Stap 3: Begin met het invullen van de gebiedsbeschrijving

Gebiedsbeschrijving

Stap 4: Bekijk de verschillende themapagina’s

Voeg eventueel eigen thema’s toe en/of laat thema’s weg, die niet relevant zijn voor het gebied. 

Voorzieningen
Verkeersveiligheid
Verkeer (NO2)
Verkeer (Geluid)
Veehouderij (Fijn Stof)
Veehouderij (Omgeving)
Sociale Veiligheid
Industrie
Hitte
Groen
Gebiedsbeschrijving
Bodemkwaliteit
Beweegvriendelijkheid

Stap 5: Maak de score inzichtelijk in de figuur

Scoreformulier Quickscan Gezonde Leefomgeving

Stap 6: Bespreek de uitkomst met belanghebbenden en breng hierbij beleving in kaart

Stap 7: Verwerk het eindresultaat in gemeentelijk beleid

Voorbeeldresultaten

Voorbeeld resultaten Quickscan

Dit figuur is een voorbeeld van de scoringsfiguur die het resultaat van de Quickscan is. Het is een staafdiagram met een score per onderzochte omgevingsfactor. In dit voorbeeld scoren 'Bodemkwaliteit' en 'Groen' heel hoog en 'Beweegvriendelijkheid' heel laag.  

Contact

De QuickScan is een betrouwbaar en actueel instrument. Daarom brengen we regelmatig een nieuwe versie uit. Mis je informatie of klopt er iets niet? Heb je een vraag over het gebruik van de QuickScan of wil je graag hulp bij het invullen?

We ontvangen graag je vraag, aanvulling of verbetering! Mail ons:

De QuickScan Gezonde Leefomgeving is een update van de Gelderse Gezondheidswijzer die in 2016 is gemaakt door Royal Haskoning/DHV en de drie Gelderse GGD’en, in opdracht van de provincie Gelderland.