Rapporten inspecties kinderopvang

Een toezichthouder kinderopvang beoordeelt elk jaar op welke onderdelen de kinderopvang voldoende is en op welke onderdelen niet. De toezichthouder onderzoekt verschillende domeinen. Bijvoorbeeld de pedagogische kwaliteiten en de kennis van de afspraken die er zijn binnen een organisatie.
 
Rapporten van de inspecties worden verzonden aan de kinderopvanglocatie, gastouderbureaus en aan de gemeente.