Verwijsindex Regio Arnhem

Wat is de Verwijsindex?

De Verwijsindex is een landelijk digitaal systeem waarin professionals hun betrokkenheid bij jongeren tot 23 jaar kunnen aangeven. Dit doen zij wanneer zij zorgen hebben over het kind/de jongere of de situatie waarin hij/zij opgroeit. Als een andere professional ook een signaal van betrokkenheid afgeeft in de Verwijsindex, ontstaat een zogenaamde match. Er kan ook een match ontstaan tussen professionals die betrokken zijn bij (half-) broertjes en zusjes. Na een match kunnen de betrokken professionals in het systeem elkaars contactgegevens vinden. Met toestemming kunnen zij vervolgens met elkaar afstemmen hoe zij gezamenlijk de beste ondersteuning aan jou of jouw gezin kunnen bieden. 

Onze regio maakt gebruik van de Verwijsindex van MULTIsignaal. Via dit systeem kunnen zij contact zoeken en samenwerken. Samen met jou, je ouders (als je nog geen 16 bent) en de andere betrokken organisatie(s) kunnen zij dan een plan maken waarin alle vormen van hulp op elkaar worden afgestemd. 

Wie gebruikt de Verwijsindex? 

Veel verschillende organisaties werken met de Verwijsindex. Dit zijn bijvoorbeeld scholen, huisartsen, jeugdhulpverlening, organisaties die hulp bieden bij psychische problemen, wijkteams en Veilig Thuis.  

Welke informatie wordt er gedeeld? 

In de Verwijsindex staan Persoonsgegevens. Dit zijn jouw naam, adres (een geheim adres is nooit zichtbaar) en geboortedatum. Deze informatie wordt gekoppeld aan de naam en de contactgegevens van jouw betrokken hulpverlener. De Verwijsindex bevat nooit informatie over jou of hoe het met je gaat. Er staat dus niet in waarom de hulpverlener bij jou betrokken is.

Hoe lang blijft de informatie staan in de Verwijsindex? 

Een signaal blijft maximaal twee jaar actief. Het kan ook korter zijn, als jouw hulpverlener het signaal eerder uitschakelt. Hierna blijft het signaal nog maximaal vijf jaar staan in het archief. Daarna wordt het signaal definitief verwijderd. Dit gebeurt ook wanneer jij 23 jaar wordt. 

Rechten en regels 

 • Alleen betrokken professionals die een signaal hebben afgegeven, kunnen zien dat een jeugdige in de Verwijsindex staat.  
 • Je hebt het recht op informatie: daarom moeten zij laten weten dat ze een signaal af hebben geven in de Verwijsindex.
 • Voor inhoudelijk overleg na een match moeten zij jou (en als je nog geen 16 bent ook je ouders) om toestemming vragen.
 • Je hebt het recht om jouw gegevens in de Verwijsindex in te zien.
 • Je hebt het recht om te weten waarom een signaal wordt afgegeven. 
 • Als je bezwaar hebt tegen het signaal, dan kun je contact opnemen met jouw hulpverlener en eventueel een bezwaar indienen bij de gemeente waarin je bent ingeschreven.  

Deelnemende gemeenten Verwijsindex Regio Arnhem (VIRA)

 • Arnhem
 • Duiven
 • Lingewaard
 • Overbetuwe
 • Renkum
 • Rheden
 • Rozendaal
 • Wageningen
 • Westervoort
 • Zevenaar

Trainingen voor professionals

Wil je meer informatie of een training laten verzorgen voor de medewerkers van jouw organisatie? Neem gerust contact met ons op en dan plannen wij een training. Dit kan online. Aan onze trainingen zijn geen kosten verbonden.

Bel naar de helpdesk