Verwijzing Onrustige baby en huilen

De Jeugdgezondheidszorg kan begeleiding bieden aan ouders met een onrustige baby.

Ouders kunnen de begeleiding zelf aanvragen, maar ook huisarts, verloskundige, kraamverzorgende, begeleider, maatschappelijk werk, of ziekenhuis kan een aanvraag doen. Met de follow-up poli van ziekenhuis Rijnstate zijn hierover specifieke afspraken gemaakt. 

De begeleiding is erop gericht de ouders te versterken in hun ouderrol, te ondersteunen in de communicatie met de baby: wat vraagt de baby en wat heeft hij/zij nodig. Handvatten die hierbij aangeboden worden, richten zich op structuur inbouwen in de omgang met de baby, met hulp van regelmaat, voorspelbaarheid en prikkelreductie in de dagelijkse verzorging.
 
Dit op basis van sensitief ouderschap en met als doel het creëren van een veilige omgeving en hechting. 
 
Traject na aanmelding:

  1.     Huisbezoek; de jeugdverpleegkundige bespreekt de situatie
  2.     Hulpmiddelen: het boekje Baby in balans en Huildagboek.
  3.     Medisch onderzoek; de jeugdarts onderzoekt de baby om een medische oorzaak voor excessief huilen uit te sluiten.
  4.     Er is contact met en ondersteuning van de jeugdgezondheidszorg totdat de situatie stabiel is.

Ondersteuning aanvragen?

Je kunt een aanvraag indienen door een e-mail te sturen naar het betreffende consultatiebureau. 
Als dit niet lukt of je niet weet om welk consultatiebureau het gaat, kun je ons ook bellen of mailen.

Zoek jouw consultatiebureau

Wil je weten wat jouw consultatiebureau is? Klik dan op gebruik mijn huidige locatie. Of vul je postcode in.

Vind jouw consultatiebureau