Voorkom onnodige sterfte door hepatitis B en C!

Op 28 juli 2022 is het Wereld Hepatitis Dag, dan vragen we aandacht voor virale hepatitis. Elke seconde sterft wereldwijd iemand aan de gevolgen van de ziekte. Terwijl dit met goede preventie te voorkomen is. 

Waarom een wereldwijde Hepatitis Dag?

  • Wereldwijd hebben naar schatting 300 miljoen mensen chronische hepatitis B of C zonder dit te weten. Ze lopen risico om aan hepatocellulair carcinoom (HCC) of levercirrose te overlijden.
  • In Nederland alleen al overlijden jaarlijks naar schatting 500 mensen aan HCC of levercirrose door chronische hepatitis.
  • Deze overlijdens zijn te voorkomen, door screening en vaccinatie van risicogroepen en follow up en/of behandeling van chronische hepatitis B en C.

Wat kun je als (huis)arts in de spreekkamer doen?

  • Bied mensen uit hoog-endemisch landen (zoals migranten die geboren zijn in hun thuisland) screening op hepatitis B en C aan, ook als er geen klachten zijn. Kijk op Huisarts Migrant wat hoog endemische landen voor hepatitis B en C zijn.  
  • Bied mensen die ooit intraveneus drugs hebben gebruikt screening aan, ook als er geen klachten zijn.
  • Overweeg screening tijdens consulten seksuele gezondheid, zoals bij mannen die seks hebben met mannen (MSM).

Wat als je een chronische hepatitis B of C infectie vaststelt?

  • Stel je een chronische hepatitis C vast? Verwijs patiënt dan door naar een Hepatitiscentrum voor behandeling. Bijna 100% geneest. 
  • Stel je een chronische hepatitis B vast? Onderzoek of het om een chronische actieve of inactieve infectie gaat (zie Virushepatitis en andere leveraandoeningen | NHG-Richtlijnen). Alleen hepatitis B patiënten met een chronisch actieve infectie worden verwezen naar een hepatitiscentrum. 
  • Vervolg hepatitis B patiënten met een inactieve infectie levenslang door halfjaarlijks bloedonderzoek (ALAT) te doen. Controleer bij afwijkende bloedwaarden of de infectie mogelijk actief geworden is. Controleer eens per 3 jaar een HbsAG, soms wordt een infectie spontaan geklaard (en is verder vervolg niet meer nodig). 
  • Verder advies nodig? Overleg met het meldpunt infectieziekten van GGD Gelderland-Midden (088-3555493). Hier wordt ook het bron- en contactonderzoek opgepakt. Door voorlichting en vaccinatie van risicocontacten voorkomen we verspreiding van hepatitis B en C.  

Kijk voor meer informatie op www.rivm.nl/hepatitis en op Virushepatitis en andere leveraandoeningen | NHG-Richtlijnen

Wereld hepatitis dag

Voorkom onnodige sterfte door hepatitis B en C!