WMO-toezicht rapporten

Rapporten van inspecties kwaliteitstoezicht Wmo, die zijn uitgevoerd door toezichthouders van VGGM bij zorgaanbieders, worden gepubliceerd op de website van VGGM. Deze publicatie geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020*.

*Uitgezonderd: rapporten van inspecties kwaliteitstoezicht bij zorgaanbieders in gemeente Arnhem, worden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2019 gepubliceerd. Voor gemeenten Ede en Scherpenzeel geldt deze werkwijze vanaf respectievelijk 15-09-2020 en 01-01-2021.