54 partijen regio Arnhem ondertekenen samenwerking Nu Niet Zwanger

De afgelopen weken hebben 54 zorg- en hulpverleningsinstanties hun handtekening gezet onder het samenwerkingsconvenant Nu Niet Zwanger(NNZ). Daarmee zeggen ze toe met hun cliënten (in kwetsbare omstandigheden) in gesprek te gaan over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. De cliënten kunnen zo een geïnformeerde en bewuste keuze kunnen maken over het moment van hun kinderwens zodat zij niet onbedoeld zwanger raken.

Henk Bril ondertekent convenant Nu Niet Zwanger

Onze directeur Henk Bril ondertekent namens de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden het convenant Nu Niet Zwanger

Wat doet dit convenant?

NNZ zet in op samenwerking tussen de ketenpartners in het sociale en medische domein. In totaal zijn er 54 deelnemende partijen. De regionale structuur van NNZ zorgt voor lokale en regionale afspraken, zodat op het moment dat meer ondersteuning nodig is, die niet binnen het regulier circuit te organiseren valt, je als professional er niet alleen voor staat.

Waar zet NNZ zich voor in?

Nu Niet Zwanger biedt hulpverleners praktische middelen om hun cliënten (vrouw én man) in een open en eerlijk gesprek te laten nadenken over hun kinderwens. NNZ leidt binnen organisaties professionals op tot ambassadeur NNZ die het onderwerp kinderwens binnen hun organisatie (blijven) agenderen, zorgen voor draagvlak en collega’s ondersteunen bij het bespreekbaar maken.

Ben je nieuwsgiering naar de mogelijkheden van Nu Niet Zwanger in jouw organisatie?

Neem contact op met Tine Hendriks, inhoudelijk coördinator NNZ via nnz@vggm.nl

Nu Niet Zwanger is als interventie officieel erkend met ‘goed onderbouwd’ en is opgenomen in de databank ‘Gezond Leven’ van het RIVM