Aandacht voor meisjesbesnijdenis

Meisjes lopen in vakantieperioden het grootste risico om besneden te worden, met name tijdens familiebezoek in het land van herkomst of elders in Europa. 
 

In aanloop naar zomervakantie willen we de aandacht voor meisjesbesnijdenis nog even extra onder jullie aandacht brengen.
Er is een ‘Verklaring tegen meisjesbesnijdenis’ opgesteld. Deze verklaring kunnen ouders meenemen naar het buitenland om te laten zien aan hun familie. In deze verklaring wordt duidelijk gemaakt dat meisjesbesnijdenis strafbaar is in Nederland. Deze verklaring kan in de wachtruimte worden neergelegd. De posters van de VGV-campagne kunnen worden opgehangen in de wachtruimtes. 

Bij mogelijke signalen kan contact worden gezocht met de aandachtsfunctionaris JGZ en/of VGV of Veilig Thuis.