Behandelaanbod bij hinder door een bromtoon

Jaarlijks krijgt het team Milieu & Gezondheid van de GGD meldingen binnen van mensen die (ernstige) hinder ervaren door het horen van een bromtoon, ook wel laag-frequent geluid genoemd. Hierbij ervaren mensen vaak ook gezondheidsklachten, zoals slaap- en concentratieproblemen.

Het waarnemen van een bromtoon kan veroorzaakt worden door externe (geluids-)bronnen of een interne (medische) oorzaak hebben. De GGD werkt in de aanpak van deze meldingen samen met de Omgevingsdienst, die metingen naar het geluid kan doen. In de meeste gevallen wordt geen geluidsbron gevonden, kan de geluidsbron niet uitgeschakeld worden of is het geluid niet objectief waar te nemen. In die gevallen wordt aan gehinderden geadviseerd om te leren omgaan met het geluid. 

Verwijzing naar huisarts 
Om hulp te kunnen krijgen bij het leren omgaan met het geluid adviseren wij aan gehinderden om een afspraak te maken met hun huisarts voor een eventuele verwijzing naar een behandeltraject. 
De GGD adviseert om voor een behandeltraject bij bromtoon-hinder in eerste instantie te verwijzen naar een KNO-arts om een medische oorzaak uit te sluiten. Wanneer een medische oorzaak is uitgesloten, kan vervolgens doorverwezen worden naar een gespecialiseerd audiologisch centrum voor een behandeling gericht op het leren omgaan met de klachten. 
Het team Milieu & Gezondheid heeft een brief voor huisartsen opgesteld die gehinderden mee kunnen nemen naar hun afspraak met daarin onder andere meer informatie over de verwijsmogelijkheden voor een behandeltraject in onze regio.
Voor meer informatie kunt u terecht bij het Team Milieu en Gezondheid, 
milieu-en-gezondheid@vggm.nl