Contactgegevens voor huisartsen

Infectieziekten, SOA-spreekuur, collegiaal overleg of de meldkamer, er zijn genoeg redenen om even contact met ons te leggen. De handigste contactgegevens voor huisartsen in één overzicht.  

Bezoekadres Veiligheids- en Gezondheidsregio

Eusebiusbuitensingel 43
6828HZ Arnhem
0800 8446 000Telefoon vanuit buitenland:+3188 355 69 99

Openingstijden op werkdagen tussen 08.30 – 17.00 uur
Telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 - 17.00 uur 

088 355 54 93Tussen 08.30-12.30 en 13.00-17.00 uur. Buiten kantoortijden contact via MKA. Vraag naar arts infectieziektenbestrijding.

Ben je (huis)arts of hoofd van een laboratorium of instelling en wil je een infectieziekte melden? Neem contact op met het Meldpunt Infectieziekten. Het meldpunt is tevens bereikbaar voor collegiaal overleg.

088 355 53 32 of 06 2118 7133Buiten kantoortijden contact via MKA. Vraag naar arts infectieziektenbestrijding.

Heb je een vraag over seksaccidenten? Volg het Draaiboek Seksaccidenten (pdf) op www.rivm.nl te vinden onder Documenten en publicaties. Of neem contact op voor collegiaal overleg.

De forensisch geneeskundige dienst is o.a. bereikbaar voor lijkschouw, euthanasie, arrestantenzorg en letselrapportage bij bijvoorbeeld kindermishandeling.

Het team medische milieukunde is te benaderen met vragen en/of overleg over onder andere klachten n.a.v. binnenmilieu, zwemwater en de eikenprocessierups.

Ook bereikbaar voor collegiaal overleg.

088 355 51 00 Op werkdagen tussen 08.30-12.30 uur.

Ook bereikbaar voor collegiaal overleg.

Contact tijdens (de voorbereiding op) rampen en crises verloopt tussen de GHOR en de overkoepelende huisartsenorganisaties of het crisisteam huisartsenzorg.

De Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) richt zich op sociaal kwetsbare mensen die zorg en/of hulp nodig hebben, maar dit niet altijd krijgen. Voorbeelden zijn zorgwekkende zorgmijders, (dreigend) daklozen of mensen die in een vervuilde woning wonen. De belangrijkste taak is leiden van mensen naar reguliere hulpverlening of het zorgen voor afstemming tussen hulpverleners.

088 355 65 00Op werkdagen van 08.00-17.00 uur
jeugdgezondheidszorg@vggm.nlggdgelderlandmiddenjgz04@zorgmail.nl
Jeugdgezondheidszorgthema'svoor meer informatie voor professionals over neonatale screening, prenataal huisbezoek, voorzorg, verwijzingen, triage en het extra contact moment.

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) is bereikbaar voor collegiaal overleg en/of telefonische verwijzing. Je kunt via het bedrijfsbureau JGZ navragen welke jeugdarts/verpleegkundige verbonden is aan welk(e) school of consultatiebureau. Je kunt dan rechtstreeks doorverbonden worden of een belverzoek/spoedbericht achterlaten.

088 355 60 00op werkdagen van 09.00-12.00 en 13.00-17.00 uur
ggd@vggm.nlggdgelderlandmiddenjgz418@zorgmail.nl
Jeugdgezondheidszorgthema'sOp deze pagina staat meer informatie voor professionals over neonatale screening, prenataal huisbezoek, voorzorg, verwijzingen, triage en het extra contact moment.

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) is bereikbaar voor collegiaal overleg en/of telefonische verwijzing. Je kunt via het bedrijfsbureau JGZ navragen welke jeugdarts/verpleegkundige verbonden is aan welk(e) school of consultatiebureau. Je kunt dan rechtstreeks doorverbonden worden of een belverzoek/spoedbericht achterlaten.

Heb je een vraag over te verlenen of verleende Ambulancezorg?

Bel het medisch management van de Ambulancezorg Gelderland-Midden voor collegiaal overleg bereiken op kantoortijden via MKA.

088 355 62 22buiten kantoortijden contact met vertrouwensarts via 0800 2000