Couveuse Nazorg Bureau nu ook in Rijnstate

In het Couveuse Nazorg Bureau (CNB) volgen zorgverleners vanuit het ziekenhuis en vanuit de JGZ gezamenlijk de groei en ontwikkeling van pre- en dysmature kinderen. 

Over het Couveuse Nazorg Bureau

  • Kinderen krijgen de reguliere preventieve zorg zoals die op het consultatiebureau wordt geboden, met daarnaast de extra aandachtspunten voor pre- en dysmature kinderen die nodig zijn vanuit de kinderpoli. 
  • Naast de nazorgpoli krijgen ouders 2 à 3 weken na de geboorte een huisbezoek van de jeugdverpleegkundige aangeboden, ook als de baby nog in het ziekenhuis verblijft. 
  • Ook kunnen ouders, naast de polibezoeken, gebruik maken van het inloopspreekuren op diverse locaties in het werkgebied. 

Couveuse Nazorg Bureau in Gelderland-Midden

De Jeugdgezondheidsregio Gelderland Midden kent in haar regio 2 ziekenhuizen: 

  • Gelderse Vallei Ziekenhuis in Ede
  • Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem

Al in 2009 is ziekenhuis Gelderse Vallei Ede gestart met het CNB. Vanuit ziekenhuis Rijnstate was die wens er ook al langer. We zijn blij te melden dat voorbereidingen hiervoor gestart zijn, en per september 2024 ook op 2 locaties van Rijnstate een CNB gaat starten: locatie Rijnstate Arnhem-Noord, en locatie Rijnstate Elst.