Feiten en cijfers: wat waart er rond in (de omgeving van) jouw instelling?

Het najaar en de winter zijn seizoenen waarin veel infecties zich snel kunnen verspreiden. We zijn veel binnen, hebben meer sociale contacten (zeker rond de feestdagen) en ventileren een stuk minder. Niet alleen luchtweginfecties, maar ook buikgriepinfecties komen in deze periode meer voor, zo laten meldingscijfers van de GGD en landelijke bronnen zien. 

Afgelopen jaar (2022) kreeg GGD Gelderland-Midden in totaal 707 meldingen van uitbraken in verzorg- en verpleeghuizen (met verspreiding binnen de instelling). Hiervan werd het merendeel (650 (92%)) veroorzaakt door het coronavirus. Tijdens afgelopen feestdagen zagen we nog een piek in het aantal coronabesmettingen en uitbraken, in de algemene bevolking en ook in verpleeg- en verzorgingshuizen. Gelukkig ligt deze piek alweer achter ons en dalen de besmettingscijfers weer.

 

Bron: RIVM

Het aantal uitbraken van andere infectieziekten dan corona is afgelopen jaar flink toegenomen ten opzichte van 2021 (57 versus 19). Waarschijnlijk komt dit doordat in het voorjaar van 2022 (bijna) alle coronamaatregelen konden worden losgelaten, waardoor andere infectieziekten zich weer sneller verspreidden. Uitbraken van gastroenteritis (vaak norovirus) worden na corona-uitbraken het vaakst vanuit instellingen bij de GGD gemeld, met name in het winterseizoen. In 2022 kreeg de GGD dubbel zoveel meldingen van uitbraken van gastroenteritis in verzorgings- en verpleeghuizen in regio Gelderland-Midden dan het jaar ervoor (34 versus 15).

Daarnaast zaten we afgelopen weken, en nu nog steeds, volop in de griepepidemie (influenza). Waar de griepepidemie vorig jaar (begin 2022) vanwege de coronamaatregelen laat begon en lang aanhield, is hij dit seizoen vroeg begonnen (begin december). Het aantal griepgevallen lijkt al iets af te nemen. Het verdere beloop wordt gemonitord door het RIVM. Kijk voor meer informatie op Feiten en cijfers | RIVM.
Uitbraken van influenza in instellingen worden weinig gemeld bij de GGD, waarschijnlijk is er sprake van (forse) onderrapportage.

grafiek

Bron: Peilstations participerend in Nivel Zorgregistraties eerste lijn