Feiten en cijfers: winterse infecties zijn nog niet weg

De lente dient zich al aan, maar de de winterse infecties zijn nog niet helemaal weg. In het najaar en de winter verspreiden veel infecties zich meer dan in andere seizoenen.  

Luchtweginfecties

We zijn veel binnen, hebben meer sociale contacten (bijvoorbeeld rond feestdagen), en ventileren minder. Luchtweginfecties (zoals griep, corona, verkoudheidsvirussen en longontsteking), en ook buikgriep- en huidinfecties komen meer voor, zien we in onze meldingscijfers en landelijke bronnen. 

Deze winter komen opvallend veel longontstekingen voor, vooral bij kinderen en jong volwassenen, maar ook bij ouderen en in verpleeghuizen. Het aantal longontstekingen neemt momenteel weer iets af. De longontstekingen worden door meerdere (bacteriële) infecties veroorzaakt. Waarschijnlijk gaat het vaak om zogenaamde secundaire infecties, dit zijn bacteriële infecties die mensen krijgen na een virale luchtweginfectie (bijvoorbeeld griep of corona), waardoor hun weerstand tijdelijk verzwakt is. 

Landelijke bronnen laten zien dat de griepepidemie (influenza-epidemie) inmiddels ten einde is. Officieel begon de epidemie in de 3e week van januari. Het aantal mensen dat met griepklachten bij de huisarts komt neemt landelijk af. (bron: Nivel) Influenza lijkt in ouderenzorginstellingen niet meer voor te komen dan andere jaren. (bron: SNIV)

lage luchtweginfectie

Naast griep gaan er verschillende luchtwegvirussen rond, zoals het coronavirus en andere seizoenscoronavirussen. Het coronavirus komt momenteel zeer weinig voor, ook niet in ouderenzorginstellingen. In tegenstelling tot eerdere jaren, waarin juist meer besmettingen werden gezien in de periode na de voorjaarsvakantie. (bron: SNIV)

Als GGD zagen we afgelopen wintermaanden een vergelijkbaar aantal uitbraken van luchtweginfecties in instellingen met afgelopen jaren (corona-uitbraken niet meegerekend). 

Overige infecties

Ook buikgriep- en huidinfecties worden in de winter meer gezien in instellingen. Dit jaar zagen we geen bijzonderheden ten opzichte van voorgaande jaren. (bron: meldingscijfers GGD, SNIV)
Hoewel scabies nog steeds veel voorkomt onder de algemene bevolking, zien we minder uitbraken en vragen vanuit instellingen. De kennis over scabiës, ook onder de algemene bevolking, is in de afgelopen jaren toegenomen.

Ook is er een verbeterslag gemaakt in professionele en publieksinformatie. (Informatie voor professionals, Publieksinformatie

gastro enteritis