Forensisch arts altijd bereikbaar

Enkele jaren geleden heeft de Forensische Geneeskunde op uitnodiging van diverse HAGRO’s nascholing verzorgd in de lijkschouw. Hierbij is besproken dat huisartsen bij twijfel aan de aard van het overlijden - natuurlijk of niet-natuurlijk overlijden - laagdrempelig een forensisch arts kunnen bellen voor overleg. 

Vanuit de Forensische Geneeskunde hebben wij gemerkt dat de huisartsen in onze regio hier nu regelmatig gebruik van maken. Dit laagdrempelig overleg heeft tot gevolg dat bij twijfel een weloverwogen besluit kan worden genomen over de aard van het overlijden en dat slechts bij het vermoeden van een niet-natuurlijk overlijden opschaling plaatsvindt door de politie (forensische opsporing en tactische recherche).

Lijkvinding

Daarnaast is overleg mogelijk over zaken zoals bijvoorbeeld wat bij een natuurlijk overlijden dan de vermoedelijke doodsoorzaak kan zijn of wat als tijdstip cq datum van overlijden kan worden aangenomen. Een behandelend arts kan bij een lijkvinding (= tijdstip of plaats van overlijden is niet bekend) een verklaring van natuurlijk overlijden geven. Wanneer alleen de datum waarop het lichaam is gevonden kan worden vermeld op de overlijdenspapieren, zal er daarnaast via de politie een proces-verbaal lijkvinding naar de burgerlijke stand moeten worden gestuurd. De forensisch arts kan bij afwezigheid van de politie behulpzaam om te zorgen dat de politie hiervoor ter plaatse komt. Als er sprake is van een overlijden van een minderjarige (<19 jaar) moet altijd, ook bij een verwacht en verklaarbaar natuurlijk beloop, een forensisch arts worden geconsulteerd. 

Euthanasie

Een vooraankondiging voor euthanasie ontvangen wij graag minimaal één dag ervoor.
De forensisch arts is 24/7 bereikbaar via de Meldkamer Ambulance.

Voor overige niet dringende vragen, opmerkingen of nascholing is de forensisch arts-contactpersoon huisartsen te mailen: jacquo.van.remmen@vggm.nl
(foto: persbureau Heitink)

Forensische arts

De forensisch geneeskundige dienst is o.a. bereikbaar voor lijkschouw, euthanasie, arrestantenzorg en letselrapportage bij bijvoorbeeld kindermishandeling.