Hoe is het met TBC in de regio

De incidentie van TBC in Nederland ligt rond de 4 per 100.000, behoorlijk laag in vergelijking met bijvoorbeeld landen in Sub-Sahara-Afrika.

Deze incidenties zijn te vinden op Afrika | BCG | TBC | MDR. Voor GGD regio Gelderland-Midden waren er in 2023 in totaal 43 meldingen van actieve tuberculose, dit is in verhouding meer dan in de regio’s om ons heen.

Tuberculose kan specifieke klachten geven zoals hoesten, sputum, en/of hemoptoë . Er zijn echter ook generieke klachten die passend zijn bij tuberculose zoals afvallen, nachtzweten, koorts, algehele malaise. TBC kan in principe overal in het lichaam voorkomen, dus klachten kunnen ook passen bij de lokalisatie van de TBC.

Risicogroepen

80% van de patiënten die in 2022 werd gediagnosticeerd met TBC, werd buiten Nederland geboren.

De top 5 landen waren:

  1. Eritrea
  2. Marokko
  3. Somalië
  4. Polen
  5. Roemenië

Afkomst zegt echter niet alles. De vluchtroute die sommige mensen afleggen, brengt ook veel risico met zich mee door verblijf in hoog endemische landen en samenkomst van veel mensen in kleine ruimten onder slechte omstandigheden. 

Denk dus ook bij mensen uit laag endemische landen aan TBC, en bij reizigers: mensen reizen en kunnen in contact zijn geweest met tuberculosepatiënten (bv. backpackers). 

tuberculose

Figuur 1: Aantal tbc-patiënten geboren in het buitenland (top 5), 2022 (1)

Wanneer iemand productief hoest, kunt u sputumonderzoek inzetten. Dit kan je op 3 zaken laten testen:

  1. Auramine kleuring op zuurvaste staven,
  2. PCR op Mycobacterium tuberculose complex en
  3. Kweek op tuberculose

De uitslagen van de eerste twee testen kunnen met enkele dagen bekend zijn, de kweek duurt 1 tot 2 maanden voor de uitslag bekend is. 
Een tuberculinehuidtest (Mantoux) of de IGRA-bloedtest (ookwel Quantiferon) zijn methoden om te testen op tuberculosebesmetting. 
 

Afdeling TBC

0800 844 6000(vraag naar de arts of verpleegkundige tuberculosebestrijding)

Overleg GGD

De tuberculinehuidtest en de IGRA-bloedtest kunnen geen onderscheid maken tussen een besmetting en actieve tuberculose. Daarvoor is een aanvullende thoraxfoto en anamnese nodig. Al deze onderzoeken kunnen via de GGD uitgevoerd worden. Wanneer je denkt aan TBC, kan je altijd overleggen met de afdeling TBC van de GGD. Zeker wanneer je denkt aan besmettelijke TBC adviseren we dit sterk, want dan kunnen we ook adviezen geven over isolatie.