Melden van uitbraken

Het seizoen van mogelijke uitbraken van griep, corona en andere ziekteverwekkers is weer begonnen.

Zijn er op één afdeling meerdere cliënten ziek met:  
•    Maag- en darmaandoeningen, braken en/of diarree
•    Huidaandoeningen
•    Geelzucht
•    Overige aandoeningen, bijvoorbeeld ernstige klachten aan de luchtwegen
Meld de uitbraak zo snel mogelijk aan de afdeling infectieziektebestrijding van de GGD. De GGD geeft zo nodig advies over de bestrijding van de uitbraak.
Wil je een uitbraak melden of advies over uitbraakbestrijding? Neem dan contact op met het meldpunt infectieziekten van de GGD via 088-355 5493. 

Wat kun je van de GGD verwachten? 
De GGD geeft advies over uitbraakbestrijding, uitbraakmanagement en infectiepreventie. Ze kan aansluiten bij uitbraak-overleggen en informatieavonden. De GGD ondersteunt in communicatiematerialen, zoals folders en informatiebrieven. Soms is contactonderzoek nodig om na te gaan wie er mogelijk zijn blootgesteld aan een infectieziekte.