Melden van uitbraken

Het seizoen van mogelijke uitbraken van griep, corona en andere ziekteverwekkers is weer begonnen.

Uitbraakbestrijding

Zijn er op één afdeling meerdere cliënten ziek met:  

  • Maag- en darmaandoeningen, braken en/of diarree
  • Huidaandoeningen
  • Geelzucht
  • Overige aandoeningen, bijvoorbeeld ernstige klachten aan de luchtwegen

Meld de uitbraak zo snel mogelijk aan de afdeling infectieziektebestrijding van de GGD. De GGD geeft zo nodig advies over de bestrijding van de uitbraak.
 

Een uitbraak melden of advies over uitbraakbestrijding

088 355 54 93Dit is het telefoonnummer meldpunt infectieziekten van de GGD

Wat kun je van de GGD verwachten? 

De GGD geeft advies over uitbraakbestrijding, uitbraakmanagement en infectiepreventie. Ze kan aansluiten bij uitbraak-overleggen en informatieavonden. De GGD ondersteunt in communicatiematerialen, zoals folders en informatiebrieven. Soms is contactonderzoek nodig om na te gaan wie er mogelijk zijn blootgesteld aan een infectieziekte.