Meldingscriteria hepatitis A gewijzigd

De meldingscriteria van hepatitis A is gewijzigd. In dit nieuwsbericht staat meer over de aangepaste meldingscriteria en waarom er een wijziging is.

Waarom een gewijzigde meldingscriteria?

De meldingsplicht is uitgebreid met de volgende groep: personen met een subklinische of asymptomatische infectie. Het is belangrijk om maatregelen te nemen ter preventie van secundaire infecties bij personen bij wie een actieve of zeer recente infectie is aangetoond (PCR+) en die niet aan de klinische criteria voldoen. Er is dan sprake van een besmettelijk persoon die - net als iemand mét passende klachten - secundaire infecties kan veroorzaken.

Aangepaste meldingscriteria

Hepatitis A is een meldingsplichtige ziekte uit de groep B2. Dit houdt in dat het laboratorium en de arts na vaststelling van een positieve patiënt binnen een werkdag telefonisch moeten melden aan de GGD. 

Het kan gaan om een persoon met een herkenbaar begin van symptomen, zoals moeheid, buikpijn, verminderde eetlust, intermitterende misselijkheid en braken. En ten minste één van de volgende twee symptomen:

  • Koorts
  • Icterus

En ten minste 1 van de volgende 3 symptomen:

  • Het aantonen van hepatitis A-specifieke IgM-antistoffen in het serum (in afwezigheid van vaccinatie tegen hepatitis A in de afgelopen 12 maanden)
  • Detectie van hepatitis A-virus-RNA met PCR in feces of serum
  • Een epidemiologische relatie met een serologisch of door PCR bevestigde patiënt

Of om een persoon al dan niet met klachten in combinatie met detectie van HAV met PCR in feces of serum.

Meer informatie

Als huisarts kun je bij vragen altijd contact met de GGD opnemen. Bel naar het meldpunt infectieziektebestrijding: 088 355 54 93. Wil je meer informatie over hepatitis A? Bekijk de richtlijn hepatitis A