Meldpunt WvGGZ voor advies

Sinds 1 januari 2020 is de nieuwe Wet verplichte GGZ van kracht. Sinds die tijd kunnen gemeenten ook meldingen aannemen over personen die mogelijk verplichte zorg nodig hebben. VGGM voert deze taak uit voor 14 gemeenten in de regio Gelderland-Midden, Ede regelt dit lokaal. 

Het meldpunt WvGGZ kan gebeld worden voor consultatie en advies en het opnemen van een melding WvGGZ. Het kan zinvol zijn om een melding te doen als er sprake is van ernstig nadeel, geen toereikende vrijwillige hulpverlening en een onderliggende psychiatrische stoornis. Wellicht ten overvloede, een melding in het kader van de WvGGZ zien we als een uiterst middel wat ingezet kan worden als alle andere mogelijkheden uitgeput zijn. 

Als een patiënt bekend is bij een GGZ-instelling en zij actief betrokken zijn, kan de aanvraag voor een zorgmachtiging direct via de GGZ verlopen. 


Dit meldpunt is op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 en 17.00u. T: 088-3555200 E: wvggz@vggm.nl 

Landelijk Meldpunt zorgwekkend gedrag

Dit meldpunt is er voor niet-acute zorgen over iemand met verward gedrag en verbindt door met een regionaal meldpunt. Voor 10 gemeenten in Gelderland-Midden worden deze meldingen opgepakt door VGGM. Het betreft hier de gemeenten: Arnhem, Overbetuwe, Lingewaard, Renkum, Rheden, Rozendaal, Scherpenzeel, Wageningen, Nijkerk en Zevenaar. 

Het landelijke meldpunt is 24/7 bereikbaar. Het doorschakelen naar het regionale meldpunt gebeurt alleen op werkdagen tussen 09.00-17.00u. 
T: 0800-1205. Vervolgens dient de postcode ingevoerd te worden van de woonplaats van de betrokkene