Opvang vluchtelingen uit Oekraïne

Alle gemeenten en veiligheidsregio’s spannen zich in om de vluchtelingenstroom uit Oekraïne op een goede en menswaardige manier op te vangen. Dit doen wij in Gelderland-Midden.

Net zoals in elke veiligheidsregio hebben we onlangs opdracht gekregen om 3000 vluchtelingen op te vangen in de regio. Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid voor de organisatie en uitvoering hiervan. Dit betekent dat zij onderdak organiseren, maar ook onder meer de medische zorg en leefgeld.

Medische zorg

GHORGM ondersteunt en adviseert gemeenten bij de organisatie van de medische zorg voor de vluchtelingen die opgevangen worden op de opvanglocaties. Het gaat daarbij om huisartsenzorg, apotheek, verloskundige zorg, tandarts en GGZ. 
Verwijzing naar andere zorg verloopt zoveel mogelijk volgens de reguliere procedures. Omdat de medische zorg niet geboden wordt door COA en GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA), stemt GHORGM hiervoor zoveel mogelijk af met de overkoepelende regionale zorgorganisaties, ook die van de huisartsen. 
De overkoepelende huisartsenorganisatie benadert lokale huisartsen voor de zorg op de opvanglocatie. De lokale huisarts maakt afspraken met de gemeente over de huisartsenzorg voor de betreffende opvanglocatie. Zo nodig is de GHOR daarbij aanwezig. Het komt voor dat een gemeente zelf al contact heeft opgenomen met lokale huisartsen. Het is dan van belang dat de overkoepelende huisartsenorganisatie door de lokale huisarts op de hoogte wordt gesteld van het opengaan van een opvanglocatie. 
De organisatie van de huisartsenzorg is maatwerk. In de opvanglocatie in Harskamp en op de boten in Arnhem kunnen enkele honderden vluchtelingen worden opgevangen, maar er zijn ook gemeenten die eengezinswoningen beschikbaar stellen. Ervaring leert dat bij aankomst vaak de meeste vragen zijn. Vaak biedt een lokale huisartsenpraktijk de zorg, soms doet een huisarts spreekuur op de locatie. Mogelijk bent u als huisarts al betrokken bij de medische zorg op opvanglocaties in uw gemeente, of wordt u dat in de toekomst.
 

Jeugdgezondheidszorg

Kinderen onder de 4 jaar worden uitgenodigd voor het consultatiebureau. Zij krijgen allemaal een medische intake en vervolgens het reguliere JGZ aanbod, inclusief vaccinaties.
Kinderen die geboren worden in Nederland krijgen automatisch 2 weken na de geboorte een huisbezoek van de jeugdgezondheidzorg en een vervolg op het consultatiebureau.
Bij pasgeborenen die in Nederland verblijven wordt tot 3 maanden een gehoortest uitgevoerd en tot 6 maanden een hielprik. Dat geldt ook voor pasgeborenen die zijn aangekomen uit Oekraïne of hier worden geboren en hier (al dan niet tijdelijk) verblijven.
Kinderen van 4-18 jaar krijgen een uitnodiging voor een vaccinatiespreekuur. Er wordt een vaccinatieplan opgesteld en als het gewenst is, krijgen kinderen de mogelijkheid zich te laten vaccineren conform het Rijksvaccinatieprogramma.
Bij zorgen over de groei of ontwikkeling kan aanvullend een afspraak gemaakt worden voor het spreekuur van jeugdarts of jeugdverpleegkundige. In deze leeftijdscategorie is er dus geen standaard medische intake.

Infectieziektebestrijding

Vanuit infectieziektebestrijding staat de GGD klaar om zorg te leveren waar nodig. Zo bieden wij coronavaccinaties aan op opvanglocaties, maar ook vaccinaties tegen influenza zijn verkrijgbaar bij de GGD. Gemeenten kunnen ook bij de GGD terecht voor advies over onder meer hygiënemaatregelen en infectiepreventie op opvanglocaties. Oekraïne en infectieziekten RIVM

Bevolkingsonderzoeken naar kanker

De GGD en huisartsen ontvangen vragen over de oproep voor bevolkingsonderzoeken bij vluchtelingen. De uitnodiging voor bevolkingsonderzoeken is gekoppeld aan het BRP-register. Vluchtelingen die tot een bepaalde leeftijdsgroep behoren, ontvangen automatisch een uitnodiging om deel te nemen. 
Het ministerie van VWS onderzocht samen met het RIVM  of de verzending van  uitnodigingen voor bevolkingsonderzoeken aan vluchtelingen - die zich net hebben ingeschreven - tijdelijk kan stoppen. De uitnodigingen worden per 1 juni voor een duur van 6 maanden gepauzeerd. 
Gemeenten geven voorlichting aan vluchtelingen over bevolkingsonderzoeken. Leidend daarin is de webpagina ‘Bevolkingsonderzoek naar kanker voor vluchtelingen Oekraïne’ van het RIVM.