Richtlijn voor zorgmedewerkers met klachten van een luchtweginfectie

Sinds maart 2023 zijn er algemene richtlijnen gekomen voor zorgmedewerkers met klachten van een luchtweginfectie.

•    Draag tijdens je werk altijd een chirurgisch mondneusmasker, ten minste type IIR om besmetting van cliënten en collega’s te voorkomen.
•    Houd je aan de algemene adviezen voor handhygiëne en hoesten/niezen: 
•    toepassen van handhygiëne
•    hoesten en niezen in de elleboog
•    papieren zakdoekjes gebruiken 
•    Volg ook eventuele aanvullende richtlijnen vanuit jouw beroepsgroep.   

De testadviezen voor corona zijn komen te vervallen voor zorgmedewerkers. De reden dat de testadviezen voor corona in maart 2023 konden worden losgelaten, is dat toen de zogenoemde 'endemische fase' van de coronaepidemie is bereikt. Hierin is het coronavirus constant aanwezig onder de bevolking, maar de bevolking heeft immuniteit opgebouwd (door vaccinatie of doorgemaakte infectie). Het aantal mensen dat ernstig ziek wordt, is kleiner dan in de pandemische fase en blijft ongeveer stabiel. Het influenzavirus is bijvoorbeeld ook endemisch.  

Kwetsbare groepen (zoals ouderen, mensen met verstoorde afweer, mensen met onderliggend lijden) lopen een groter risico om ernstig ziek te worden van luchtweginfecties. Dat geldt voor corona, maar ook voor andere (luchtweg)infecties, zoals influenza (griep). Vandaar deze algemene richtlijnen voor zorgmedewerkers met klachten van een luchtweginfectie. 

Ook voor bezoekers met luchtwegklachten geldt: kom niet op bezoek als het niet strikt noodzakelijk is. Moet de bezoeker echt op de locatie zijn, dan gelden dezelfde adviezen als voor de medewerker.

Bron: Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis