Schurft (scabiës) in de instelling, wat nu?

Eerder hebben we in de nieuwsbrief beschreven dat er meer scabiës gezien wordt, ook in instellingen. Als er iemand scabiës heeft binnen de zorginstelling, dan moet dit gemeld worden aan de GGD. 

Vanaf januari 2023 is GGD Gelderland-Midden ongeveer 20 keer betrokken geweest bij scabiës in een zorginstelling. 
 
Uitbraakteam

Voor een goede aanpak van een uitbraak is het samenstellen van een uitbraakteam belangrijk. Uit welke disciplines dit team bestaat, staat beschreven in: Scabiës in uw zorginstelling, zorg voor een juiste behandeling
De stappen die gevolgd dienen te worden door het uitbraakteam staan beschreven in: Aanpak van scabiës in een zorginstelling.

Verantwoordelijkheden

Instelling 
De instelling is verantwoordelijk voor het opzetten van een uitbraakteam en het coördineren van de uitbraak. De instelling is ook verantwoordelijk voor de behandeling en bestrijding van scabiës onder de cliënten en medewerkers. 
De medisch verantwoordelijke/specialist ouderengeneeskunde of huisarts schrijft de medicatie voor de cliënten voor. 

Bedrijfsarts
De bedrijfsarts is verantwoordelijk voor het voorschrijven van medicatie voor de medewerkers. In de praktijk merken we dat instellingen niet altijd een contract hebben met een arbodienst, waarin dit soort zorg beschreven is. Om voorbereid te zijn, adviseren we om dit van tevoren na te gaan.    

GGD
De GGD adviseert in te nemen maatregelen om verdere verspreiding binnen en buiten uw instelling te voorkomen. Hoe de GGD uw zorginstelling praktische helpt, verschilt per situatie. Bespreek dit dus goed met de GGD. Zie ook het artikel ‘melden van uitbraken’. 

Wil je een uitbraak melden of advies over uitbraakbestrijding? Neem dan contact op met het meldpunt infectieziekten van de GGD via 088-355 5493.